Wat is bemiddeling?

Interview

Het voordeel van het conflict door een erkend bemiddelaar te laten begeleiden is dat bij ondertekening van het bemiddelingsakkoord door deze erkend bemiddelaar, het akkoord op éénzijdig verzoek door de rechter kan gehomologeerd worden en dus kan uitgevoerd worden. Een procedure voor de uitvoering is dan ook niet nodig.

1. Wat is bemiddeling precies en hoe verloopt het proces van bemiddeling?

Bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces waarbij de bemiddelaar als onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde de communicatie tussen de partijen vergemakkelijkt. De bedoeling is dat de partijen op deze wijze zelf tot een oplossing komen. Gezien het hun eigen taak is om een akkoord te bereiken, wordt er wel inzet van de partijen vereist. Ook dit zal de bemiddelaar aanmoedigen.


2. Wat zijn de belangrijkste voordelen van bemiddeling in vergelijking met traditionele juridische procedures?

Er zijn tal van voordelen verbonden aan de bemiddeling. Zo is het vooreerst de bedoeling om de relatie tussen de partijen te herstellen of te behouden. De partijen houden ook de oplossing in eigen hand waarbij zij creativiteit aan de dag kunnen leggen om hun eigen akkoord te bereiken. Wanneer men zelf tot een oplossing is gekomen, dan zal hier doorgaans een veel beter gevoel aan overgehouden worden dan wanneer een oplossing door een derde wordt opgelegd.

Bemiddeling is normaal gezien ook sneller en minder kostelijk dan de klassieke procedure. De snelheid van het proces zorgt er voor dat de rust veel sneller kan terugkeren. Dit biedt dus ook voordelen op emotioneel en mentaal van de partijen.

Omdat bemiddeling vertrouwelijk verloopt genieten de partijen ook van discretie en wordt de reputatie beschermd, dit terwijl processen openbaar verlopen. 

3. Wat is het verschil tussen een bemiddelaar en een advocaat, en in welke situaties is bemiddeling meer geschikt dan juridische vertegenwoordiging?

Een bemiddelaar kan perfect een advocaat zijn, maar om als bemiddelaar erkend te worden hoeft men niet per se een juridische scholing te hebben genoten. Toch is een juridische achtergrond vaak nuttig om een geschil op een effectieve manier op te lossen.

Het voordeel van het conflict door een erkend bemiddelaar te laten begeleiden is dat bij ondertekening van het bemiddelingsakkoord door deze erkend bemiddelaar, het akkoord op éénzijdig verzoek door de rechter kan gehomologeerd worden en dus kan uitgevoerd worden. Een procedure voor de uitvoering is dan ook niet nodig.

Een bemiddelaar zal aandacht hebben voor beide partijen en zoals aangeven de communicatie tussen partijen vergemakkelijken. Een advocaat daarentegen zal alleen oog hebben voor de belangen van zijn cliënt, hetgeen een andere rol dan de bemiddelaar is.


4. Wat heeft u gemotiveerd om bemiddelaar te worden en wat zijn volgens u de belangrijkste kwaliteiten van een effectieve bemiddelaar?

Ik heb uit de praktijk geleerd dat procedures zeer lang kunnen aanslepen, veel geld kosten en dat de mensen op het einde van het proces het zo moe zijn dat de uitkomst er bijna niet meer toedoet maar gewoon rust wensen.

In plaats van lange processen te voeren is het soms beter om tot een eigen oplossing op korte termijn te komen. Vaak hebben partijen elkaar al zeer lange tijd niet meer gesproken en zal het weer aanmoedigen van de communicatie het conflict oplossen.

Een bemiddelaar moet vooral aandachtig kunnen luisteren en de energie tonen om de mensen te helpen bij het oplossen van conflicten. Hoewel het niet de taak van de bemiddelaar is om het conflict zelf op te lossen, moet hij wel de positiviteit uitstralen om de partijen te motiveren tot een regeling of overeenkomst te komen.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner - Mediator