dinsdag 27 augustus 2024

Woninghuur in Vlaanderen en Brussel: het antwoord op 25 praktijkvragen

Inschrijven
12u30 tot 14u30
Online
Webinar

Ten gevolge van de zesde staatshervorming is het huurrecht in België geregionaliseerd. Bij Ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst (BS 30 oktober 2017) werd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een eigen huurwetgeving inzake bewoning voorzien, in werking getreden op 1 januari 2018. In Vlaanderen werd er in een afzonderlijk Woninghuurdecreet voorzien, dat van toepassing sinds 1 januari 2019.

In tussentijd zijn we meer dan vijf jaar verder en heeft elk gewest niet alleen zijn eigen stempel op hun huurbeleid gedrukt maar heeft elke regelgeving ook al wat bijkomende wijzigingen ondergaan.

Voor deze webinar hebben de sprekers een selectie gemaakt van 25 vragen waarop zij een praktijkgericht antwoord zullen formuleren.

Ideale documentatie is de publicatie ‘Woninghuur in Vlaanderen en Brussel’  (Intersentia – maart 2022), waarvan de sprekers de auteurs zijn.

Programma

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Volgende 25 vragen worden beantwoord, met telkens de vergelijking tussen Vlaanderen en Brussel:

 1. De precontractuele informatieplicht: welke ruimere informatie is er in Brussel verplicht in vergelijking met Vlaanderen en wat is de sanctie bij miskenning in Vlaanderen én in Brussel?
 2. Welke informatie moet er minstens in het huurcontract opgenomen staan? Zijn er bijlagen, die verplicht bij de huurovereenkomst moeten gevoegd worden?
 3. Zijn huurcontracten afgesloten via e-mail, sms of whatsapp rechtsgeldig?
 4. Moet een plaatsbeschrijving eveneens geregistreerd te worden of kan dat zelfs niet?
 5. Is de verhuurder verplicht een prijsvermindering toe te staan bij dringende herstellingen die ongemak voor de huurder tot gevolg hebben?
 6. Onroerende voorheffing mag wettelijk niet ten laste van de huurder worden gelegd, maar welke vrijheid is er met andere lasten en kosten?
 7. Overdracht van huur: op welke wijze kan deze het best gebeuren?
 8. Wat als een huurder de huurovereenkomst beëindigt en er een door de verhuurder toegestane onderhuur is?
 9. Betekent het overlijden van de huurder het einde van de woninghuur?
 10. Is er een verschil in opzegmogelijkheden voor de huurder en verhuurder naargelang het type van duur van overeenkomst?
 11. Kan een verhuurder meerdere appartementen tegelijkertijd opzeggen om er samen werken in uit te voeren? Zo ja, wat zijn de voorwaarden?
 12. Wat houdt het Brussels voorkeurrecht voor huurders van wie de woning te koop wordt aangeboden juist in?
 13. Wat kan de verhuurder doen als de huurder weigert een hogere huurprijs te betalen na werkzaamheden, energiebesparende investeringen,…?
 14. Hoe kan de huur geïndexeerd worden en wat is de invloed van het EPC of EPB-certificaat op de indexering?
 15. Is de verhuurder machteloos als de huurder de sleutels ontvangen heeft, maar toch de waarborg niet betaalt?
 16. Wie blijft huurder bij de beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning? Welke rechter beslist in geval van gebrek aan akkoord?
 17. De huurder of de huurders en een andere persoon die in het goed zijn hoofdverblijfplaats heeft, kunnen op gezamenlijk verzoek aan de verhuurder vragen ermee in te stemmen dat die andere persoon ook huurder wordt. Wat als de verhuurder niet reageert?
 18. Heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst te beëindigen als de helft van de medehuurders die de huurovereenkomst ondertekenden hun opzegging gegeven hebben?
 19. Kan er een arbitragebeding worden opgenomen in het huurcontract?
 20. Wanneer de huurder nalaat om de sleutels op het einde van het contract terug te bezorgen, kan er dan een bezettingsvergoeding worden gevraagd?
 21. Is welke mate is de huurder in een appartementsgebouw gebonden door de basisakte en/of het reglement van inwendige orde?
 22. Heeft de huurder enig recht op inspraak binnen een mede-eigendom? Is er iets gewijzigd met het vernieuwde appartementsrecht?
 23. Valt toeristische verhuur onder de regionale huurwetgeving?
 24. Kan de huurder zonder toestemming van de verhuurder het gehuurde goed op bvb. Airbnb aanbieden?
 25. Wat is de invloed van de stedenbouwkundige verplichtingen op het huurcontract?

14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

Sprekers

Schrijf u hier in

Klik op de volgende link om u in te schrijven.