Yves Sacreas

Yves Sacreas

Senior Counsel

Yves Sacreas

Senior Counsel

Public and Administrative Law

I like to help solve legal problems; within the lines when I can and outside the lines when I ought to

Yves Sacreas practices in the field of public law.

He advises and represents clients before various courts, the Council of State, the Council for Permit Disputes and the Constitutional Court on constitutional and administrative law, urban planning, environmental law, expropriation law and also criminal law.

Yves was a teaching assistant in constitutional law at KULeuven for six years and is also the author of numerous scientific contributions.

 • Master in Laws, Katholieke Universiteit Leuven (Kuleuven), 2000, cum laude
 • Participation in international rounds of the Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, arguing before the International Court of Justice (Washington D.C., april 2000)
 • Dutch
 • French
 • English

Tijdschrift- en boekbijdragen:

 • "De politieke ministeriële verantwoordelijkheid", T.B.P., 2001, 624-633;
 • "De gewestelijke bevoegdheden inzake de ondergeschikte besturen: een algemeen overzicht" in A. ALEN (ed.), De vijfde staatshervorming van 2001, Brugge, die Keure, 2002, 65-82;
 • "De ondergeschikte besturen: een stand van zaken", T.B.P., 2004, 67-84;
 • "Constitutionele en bevoegdheidsrechtelijke benadering van het Gemeentedecreet", Gem., 2006/1, 5-8;
 • "De bevoegdheid inzake de machtiging tot onteigening ter uitvoering van het onteigeningsplan in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan”, in M. BOES, J.GHYSELS, D. LINDEMANS  en R. PALMANS (Eds.), Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen, Intersentia, 2012, 259-266;
 • Y. SACREAS en J. GHYSELS, "Onderhandelen om niet te moeten onteigenen in Vlaanderen: stand van zaken en evaluatie", in R. PALMANS, J. GHYSELS en R.TIJS (Eds.), Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet, Antwerpen, Boom juridisch, 2022, 205-236.

Korte annotaties:

 • "De politieke verantwoordelijkheid van Daems in het Sabena-dossier", bijdrage in de rubriek 'podium' van de Financieel Economische Tijd, woensdag 5 februari 2003;
 • "De gevolgen van de uitspraak van het arbitragehof van 26 februari 2003 voor de verkiezingen van 18 mei 2003”, R.A.B.G., 2003, 454-457 (Bijdrage in de rubriek ‘actualia’);
 • "De verklaring tot herziening van de Grondwet en de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers", R.A.B.G., 2003, 560-562 (Bijdrage in de rubriek ‘actualia’);
 • "Scheiding der machten kan ministers uit de wind zetten", vraaggesprek in De Morgen, dinsdag 7 maart 2006.     

Boekbesprekingen:

 • F. Delpérée (red.), Les lois spéciales et ordinaires du 13 juillet 2001, Brussel, Bruylant, 2002, 249 p. in R.W., 2004, 638-639.  

Bijdragen aan wetenschappelijk ondersteunende uitgaven:

 •  Valks juridisch woordenboek (medewerker);
 • Rechtsgids, trefwoord Uitvoerende Macht (auteur).

Onderzoeksrapporten in opdracht van beleidsinstanties:

 • Studie in opdracht van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, administratie Gezondheidszorg omtrent de toepasbaarheid van het decreet Medisch Verantwoord Sporten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (in samenwerking met Prof. Dr. M. Boes);
 • Medewerking aan de voorbereiding van het Vlaams onteigeningsdecreet (Janson, 2014).

Overige:

 • Brief for Respondent, The Case concerning the Vaccine Trials, The State of Kuraca v. The Republic of Senhava, on submission to the International Court of Justice (2000 PC Jessup International Law Moot Court Competition).
 • Radio-interview tijdens "Voor de dag" op Radio 1 over het verzoek tot intrekking van de partijfinanciering van de partij Vlaams Belang bij de Raad van State, woensdag 17 mei 2006.