Business Pack Invoices

Al uw achterstallige facturen eenvoudig geïnd

Heeft u veel facturen te innen en maakt u zich daar zorgen over?

Doe dan beroep op het Business Pack Invoices van Seeds of Law

Geen zorgen meer over wanbetalers met het Business Pack Invoices van Seeds of Law

Jaarlijks schrijft u als ondernemer vele facturen uit. Wanneer deze niet of niet tijdig worden betaald, bezorgt dat u ongetwijfeld kopzorgen.

U zou uw wanbetalers moeten aanmanen maar dit is tijdrovend administratief werk en leidt uw aandacht af van uw hoofdactiviteit. Vaak ontbreekt u hiervoor ook de tijd en de middelen.

Toch weet u dat u uw cashflow enkel kan vrijwaren door uw facturen nauwgezet te innen.

Met het Seeds of Law Business Pack Invoices neemt ons gespecialiseerd team het volledige inningsproces van u over.

Tijdrovende, maar niet-productieve taken, zoals aanmaningen, aanstellen van een deurwaarder, enz. worden door ons uitgevoerd. Zo krijgt u de tijd om 100% te doen waar u goed in bent, namelijk uw core-business.

1.
De snelste en makkelijkste weg om uw facturen om te zetten in cash
2.
Terwijl u zich focust op uw hoofdactiviteit, innen wij al uw facturen
3.
Als Seeds of Law uw facturen niet kan innen, kan niemand het

Cashflow optimaliseren met het Seeds of Law Business Pack Invoices, eenvoudig en transparant

Wanneer u intekent op het Seeds of Law Business Pack Invoices, nemen wij de actie van u over telkens u ons inschakelt voor een onbetaalde factuur.

Dit gebeurt heel eenvoudig door gebruik te maken van onze specifieke elektronische inningsapplicatie waarmee u ons snel en accuraat alle nodige informatie bezorgt.

Vervolgens manen wij uw debiteurs onmiddellijk en meerdere keren aan. En indien noodzakelijk leiden we een procedure in.

Ons team van specialisten werkt op basis van vaste, daadkrachtige procedures met een vast tijdsbestek. Op deze manier kan u uw dossier steeds opvolgen in het inningsproces.

Aanmaningen versturen, administratieve rompslomp en cashflowproblemen behoren definitief tot het verleden! 

Seeds of Law beschikt immers over een multidisciplinair team dat reeds vele jaren ervaring heeft met het innen van facturen. 

Business Pack Invoices

Vraag hier uw offerte aan op maat

icon file with textVraag een offerte aan