Yves Sacreas

Yves Sacreas

Senior Counsel

Yves Sacreas

Senior Counsel

Publiek en Administratief Recht

Ik help graag bij het oplossen van juridische problemen; binnen de lijnen wanneer het kan en buiten de lijnen wanneer het moet

Yves Sacreas is actief in het domein van het publiekrecht.

Hij adviseert en vertegenwoordigt cliënten voor de Hoven en rechtbanken, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Grondwettelijk Hof inzake het staats- en administratief recht, het recht inzake de ruimtelijke ordening, het milieurecht, het onteigeningsrecht en tevens het strafrecht. 

Yves is gedurende zes jaar assistent grondwettelijk recht geweest aan de KULeuven en is tevens auteur van talrijke wetenschappelijke bijdragen.

 • Master in de Rechten, Katholieke Universiteit van Leuven (Kuleuven), 2000, cum laude
 • Deelname aan de internationale rondes van de Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, arguing before the International Court of Justice (Washington D.C., april 2000)
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Studiedag van het Instituut voor Constitutioneel Recht (KU Leuven) op 16 november 2001 over de vijfde staatshervorming. Referaat over de overgedragen bevoegdheden inzake de ondergeschikte besturen;
 • Belgisch-Nederlands congres van de Universiteit van Tilburg op 12 december 2001 over het primaat van de politiek: workshop over de politieke ministeriële verantwoordelijkheid;
 • Vorming in gemeentelijk management (Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur): de Regionalisering van de Gemeentewet, een juridische analyse van het Vlaams voorontwerp van gemeentedecreet, 17 juni 2004;
 • Colloquium Conflictbeheersing in het Belgisch Staatsrecht (Congreszaal Federaal Parlement): Lezing over belangenconflicten, 15 januari 2008. 

Tijdschrift- en boekbijdragen:

 • "De politieke ministeriële verantwoordelijkheid", T.B.P., 2001, 624-633;
 • "De gewestelijke bevoegdheden inzake de ondergeschikte besturen: een algemeen overzicht" in A. ALEN (ed.), De vijfde staatshervorming van 2001, Brugge, die Keure, 2002, 65-82;
 • "De ondergeschikte besturen: een stand van zaken", T.B.P., 2004, 67-84;
 • "Constitutionele en bevoegdheidsrechtelijke benadering van het Gemeentedecreet", Gem., 2006/1, 5-8;
 • "De bevoegdheid inzake de machtiging tot onteigening ter uitvoering van het onteigeningsplan in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan”, in M. BOES, J.GHYSELS, D. LINDEMANS  en R. PALMANS (Eds.), Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen, Intersentia, 2012, 259-266;
 • Y. SACREAS en J. GHYSELS, "Onderhandelen om niet te moeten onteigenen in Vlaanderen: stand van zaken en evaluatie", in R. PALMANS, J. GHYSELS en R.TIJS (Eds.), Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet, Antwerpen, Boom juridisch, 2022, 205-236.

Korte annotaties:

 • "De politieke verantwoordelijkheid van Daems in het Sabena-dossier", bijdrage in de rubriek 'podium' van de Financieel Economische Tijd, woensdag 5 februari 2003;
 • "De gevolgen van de uitspraak van het arbitragehof van 26 februari 2003 voor de verkiezingen van 18 mei 2003”, R.A.B.G., 2003, 454-457 (Bijdrage in de rubriek ‘actualia’);
 • "De verklaring tot herziening van de Grondwet en de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers", R.A.B.G., 2003, 560-562 (Bijdrage in de rubriek ‘actualia’);
 • "Scheiding der machten kan ministers uit de wind zetten", vraaggesprek in De Morgen, dinsdag 7 maart 2006.     

Boekbesprekingen:

 • F. Delpérée (red.), Les lois spéciales et ordinaires du 13 juillet 2001, Brussel, Bruylant, 2002, 249 p. in R.W., 2004, 638-639.  

Bijdragen aan wetenschappelijk ondersteunende uitgaven:

 •  Valks juridisch woordenboek (medewerker);
 • Rechtsgids, trefwoord Uitvoerende Macht (auteur).

Onderzoeksrapporten in opdracht van beleidsinstanties:

 • Studie in opdracht van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, administratie Gezondheidszorg omtrent de toepasbaarheid van het decreet Medisch Verantwoord Sporten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (in samenwerking met Prof. Dr. M. Boes);
 • Medewerking aan de voorbereiding van het Vlaams onteigeningsdecreet (Janson, 2014).

Overige:

 • Brief for Respondent, The Case concerning the Vaccine Trials, The State of Kuraca v. The Republic of Senhava, on submission to the International Court of Justice (2000 PC Jessup International Law Moot Court Competition).
 • Radio-interview tijdens "Voor de dag" op Radio 1 over het verzoek tot intrekking van de partijfinanciering van de partij Vlaams Belang bij de Raad van State, woensdag 17 mei 2006.