Toon Rummens

Toon Rummens

Partner

Toon Rummens

Partner

Vennootschapsrecht - M&A - Vastgoedrecht

Op een pragmatische en oplossingsgerichte manier streef ik naar een goede oplossing én een duurzame samenwerking met elke cliënt

Toon Rummens is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, M&A en vastgoedrecht.

Toon startte zijn loopbaan bij de FOD Binnenlandse Zaken (Directie geschillen en juridische ondersteuning). Maar in augustus 2010 schreef hij zich in bij de Nederlandstalige orde van advocaten te Brussel en was hij werkzaam in de cel ondernemingsrecht van een Brussels advocatenkantoor. 

Toon vervoegde Seeds of Law bij de opstart in mei 2019 als partner, waar hij zich toelegt op het ondernemingsrecht in de meest ruime zin van het woord, met een bijzondere aandacht voor het vennootschaps- en verenigingsrecht, vastgoedrecht en contractenrecht. 

Tussen 2012 en 2018 doceerde hij het vak "Overdracht van handelsfondsen" in het kader van de beroepsopleiding Vastgoedmakelaar, georganiseerd door Syntra Brussel. 

Hij adviseert op zeer regelmatige basis vennootschappen (en hun aandeelhouders en bestuurders), verenigingen zonder winstoogmerk en zelfstandige ondernemers, en leidde in het verleden reeds verschillende ondernemingen in moeilijkheden succesvol doorheen diverse problemen en een succesvolle gerechtelijke reorganisatie procedures (WCO).

Toon bouwde in de loop der jaren eveneens een bijzonder expertise op in het kader van vastgoedgerelateerde transacties, zoals de verkoop en de ontwikkeling van vastgoed en vastgoedprojecten. Hij adviseert bij het opstellen en interpreteren van diverse koop-verkoopovereenkomsten (optieovereenkomsten, aankoop- en verkoopbeloften, …)bij uiteenlopende zakenrechtelijke constructies, en bij allerhande samenwerkings- en promotieovereenkomsten inzake vastgoed  

Steeds is het uitgangspunt dat er naar oplossingen wordt gezocht en gerechtelijke procedures worden vermeden, tenzij het niet anders meer kan 

  • Licentiaat in de Rechten, UGent (Universiteit Gent), 2007
  • Specialisatie Europees en Duits Economisch Recht, TU Dresden, 2007
  • Master in Vennootschapsrecht, HU Brussel-KU Leuven, 2010
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Duits