Steve Griess

Steve Griess

Partner

Steve Griess

Partner

Handels- en Economisch Recht - Contracten - Franchise - Distributie - Procedure en Arbitrage - Bemiddeling

Een pro-actieve en pragmatische ondersteuning volgens de verwachtingen en behoeften van elke partner

Steve Griess is gespecialiseerd in handels- en economisch recht, meer bepaald in franchise- en distributierecht, alsook in geschillenbeslechting. 

Steve heeft zijn loopbaan opgebouwd in verschillende gereputeerde advocatenkantoren in Brussel, waar hij de afdeling geschillenbeslechting / arbitrage (Stibbe / Strelia) leidde. 

Hij is gespecialiseerd in het voorkomen en beslechten van geschillen, zowel commerciële als privaatrechtelijke procedures, op nationaal en internationaal niveau. 

Hij richt zich vooral op de redactie en de onderhandeling van contracten.
Hij heeft ook een ruime ervaring in commerciële distributie (waaronder franchise, agentuur- en concessieovereenkomsten), vastgoed, contract- en aansprakelijkheidsrecht en handhavingsrecht.

Deze ervaring is erkend door de Brusselse Orde van Advocaten, die hem de titel van specialist in het contracten- en distributierecht heeft toegekend. 

Als enthousiast voorstander van alternatieve geschillenbeslechting is Steve een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en trad hij regelmatig op als arbiter of raadsman in het kader van een arbitrage.

De afgelopen drie jaar is Steve ook benoemd tot bemiddelaar bij de handelsombudsman. Zijn erkende praktijk heeft ertoe geleid dat hij lid geworden is van de Commissie voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) van de Franse Orde van advocaten in Brussel. 

Tenslotte heeft hij een bijzondere interesse voor het sportrecht in het algemeen. Hij zetelt als arbiter aan het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) en fungeert als eerste substituut van het provinciale parket van Brussel en Brabant van het ACFF (Association des Clubs Francophones de Football). 

Steve had ook 12 jaar lang een academische loopbaan aan de Université Libre de Bruxelles. Als assistent gaf hij praktische juridische monitoraten. Nog steeds heeft hij een goed contact met de academische wereld; hij wordt namelijk actief betrokken bij verschillende publicaties en wordt voor meerdere conferenties gevraagd als spreker.  

In 2021 vervoegde Steve Seeds of Law waar hij zich voornamelijk toelegt op handels- en economisch recht en handelscontracten, distributierecht en geschillenbeslechting (procedure, arbitrage en bemiddeling). 

Gepassioneerd door journalistiek en media, heeft hij ook het genoegen om regelmatig een  juridisch column te schrijven in verschillende publicaties.  

 • Licentiaat in de Rechten, ULB (Université Libre de Bruxelles), 2005, magna cum laude
 • Specialisatie in Europees Recht, Institut d’Etudes européennes, ULB (Université Libre de Bruxelles), 2006, magna cum laude
 • Frans
 • Nederlands
 • Engels
 • Bmediation
 • Cepani
 • CBAS
 • 28 januari 2019, Deelname aan het seminarie "Médiation commerciale" voor magistraten van de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel; 
 • 16 september 2019, Deelname aan het seminarie "La médiation comme outil de résolution des conflits entre associés", georganiseerd door ASBL Chiffres et Lois;
 • 4 september 2020, Deelname aan het seminarie "La médiation dans le droit de la consommation", georganiseerd door Avocats.be;
 • 10 september 2020, Deelname aan het seminarie "Les clauses abusives B2B après la loi du 4 avril 2019", georganiseerd door ULB (Université Libre de Bruxelles);
 • 16 oktober 2020, Deelname aan het seminarie "Comment influencer le médiateur?", georganiseerd door ASBL Chiffres et Lois;
 • 20 november 2020, Deelname aan het seminarie "Comment prévenir les conflits dans un rapport conflictuel?", georganiseerd door ASBL Chiffres et Lois;
 • 15 oktober 2021, Deelname aan het seminarie "Médiation et mode de prévention des conflits dans un rapport contractuel. Regards croisés entre un avocat et un expert-comptable", georganiseerd door Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles.
 • S. GRIESS, J.-P. FIERENS, A. MOTTET HAUGAARD, T. FAELLI, "La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. Chronique de jurisprudence (1997-2007)", Les dossiers du JT, 2008, Larcier.
 • S. GRIESS et S. GOLDMAN, "Les clauses abusives et les contrats de distribution", in Les clauses abusives B2B après la loi du 4 avril 2019, à paraître.