Leo Peeters

Sara Ataei

Associate

Sara Ataei

Associate

Vennootschapsrecht - Ondernemingsrecht

Sara studeerde cum laude af als Master in Internationaal en Europees Recht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Hiervoor behaalde ze reeds een diploma in Bedrijfsmanagement, waarna ze in het kader van haar studies een buitenlandse juridische stage volgde aan de Belgische Ambassade in Londen. Daar legde ze reeds het zaadje voor haar masterproef waar ze zich toelegde op de Brexit en het vrij verkeer van personen, waarvoor ze tevens een onderscheiding behaalde.

In haar masterjaren spitste ze zich naast het Internationaal en Europees Recht ook toe op het economisch recht. Door keuzevakken waaronder droit européen de la concurrence aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en stages in verschillende (advocaten)kantoren verwief ze bijkomende kennis in verschillende rechtsdomeinen waaronder het Ondernemingsrecht, het Mededingingsrecht, Legal Tech en Privacy en Gegevensbescherming. 

Sara vervoegde Seeds of Law in januari 2021. Ze richt zich voornamelijk toe op het Vennootschapsrecht en het Ondernemingsrecht.

  • Master in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel – 2020)
  • Bachelor in Bedrijfsmanagement (Hogeschool Gent – 2017)
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels