Rutger Robijns

Rutger Robijns

Counsel

Rutger Robijns

Counsel

Administratief Recht en Overheidsopdrachten - Ruimtelijke Ordening en Milieu - Procedure en Arbitrage

Empathie en proactiviteit zijn zeer belangrijk, elk nieuw dossier verdient gedegen onderzoek en aandacht

Na een werkstage bij de Arbeidsrechtbank in Antwerpen, werd Rutger in 2013 lid van de balie van Brussel, en was hij 10 jaar werkzaam bij het Brussels advocatenkantoor MVVP Advocaten.

Rutger specialiseerde zich hoofdzakelijk in het burgerlijk recht en het administratief recht, waardoor hij zijn inzichten in het internationaal grondwettelijk recht en strafrecht heeft kunnen uitbreiden. 

Rutger heeft verschillende jaren ervaring opgebouwd in het adviseren en bijstaan van klanten in complexe aansprakelijkheidsdossiers, waar hij de belangen van federale en regionale overheden verdedigde voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State. Hij behandelde ook zaken voor het Grondwettelijk Hof en volgde zaken voor het Hof van Cassatie op.

Rutger staat klanten bij in procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In februari 2024 versterkte Rutger het team van Seeds of Law dat gespecialiseerd is in publiek en administratief recht.

  • Master in de Rechten - specialisatie: Internationaal en Europees Recht, VUB, 2012
  • Master in de Rechten - specialisatie: Sociaal Recht, VUB, 2013
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Vakvereniging Sociaal Recht