Pieterjan Smeyers

Pieterjan Smeyers

Tax Partner

Pieterjan Smeyers

Tax Partner

Fiscaal Recht - Procedure en Arbitrage

Een klant die ons zijn probleem toevertrouwt, verdient de best mogelijke oplossing

Pieterjan Smeyers begon in 2010 zijn loopbaan als Tax Adviser bij KPMG Tax & Legal Advisers, in de afdeling Corporate Tax.

Sinds 2011 werkt hij als advocaat. Hij was opeenvolgend actief bij Alfa Advocaten en Bloom Law, waar hij over de jaren heen een ruime ervaring in fiscale geschillen heeft opgebouwd.

Deze ervaring heeft betrekking op onder meer de volgende materies: vennootschapsbelasting, personenbelasting, fiscaal strafrecht, internationaal en Europees fiscaal recht, BTW, successierechten, registratierechten, lokale belastingen, enz.

Concreet staat hij belastingplichtigen bij tijdens belastingcontroles, de navolgende onderhandelingen met de belastingadministratie of het Parket en de fiscale betwistingen voor de gerechtelijke instanties.

Daarnaast begeleidt Pieterjan cliënten bij fiscale regularisaties en aanvragen voor een voorafgaande beslissing (rulingprocedure).

In januari 2024 vervoegde Pieterjan Seeds of Law. Pieterjan is een cruciaal puzzelstuk in de verdere uitbouw van de cel Fiscaal Recht van Seeds of Law en voor de verdere integratie van ons kantoor binnen de Andersen familie.

 • Master in de Rechten, KU Leuven, 2010
 • Mastère Spécial en Gestion Fiscale - Solvay Brussels School of Economics & Management (ULB), 2012
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Diverse seminaries georganiseerd door Forum For The Future, Accountants Academy, Artelegis Seminars en Infostrat over de volgende onderwerpen:

 • De fiscale behandeling van cryptomunten
 • Fiscale regularisaties
 • De hervorming van het fiscaal regime inzake auteursrechten

Boeken:

 • Medeauteur van het Handboek Personenbelasting (hoofdstuk ‘werkelijke beroepskosten’), Mechelen, Kluwer, 2012 tot op heden
 • P. Smeyers en A. Delafonteyne, “Fiscale zondaars in het nauw gedreven : op de valreep regulariseren ?” in Fiscaal praktijkboek - Indirecte belastingen 2022-2023, Mechelen, Kluwer, 2023, 321-375.
 • P. Smeyers, “De aanslag geheime commissielonen: Milde toepassing door de administratie, ook door de rechter?”, in L. Maes, H. De Cnijf en L. De Broeck (ed.), Fiscaal Praktijkboek – Directe Belastingen 2013-2014, Mechelen, Kluwer, 2013, 103-133.

Tijdschriften:

 • P. Smeyers, “Verdoken meerwinsten als verworpen uitgaven : administratieve praktijk wordt opnieuw veroordeeld”, TFR 2022/627, 812.
 • P. Smeyers, “De aanslag geheime commissielonen : over de tijdige identificatie en de aftrekbaarheid van de commissielonen”, TFR 2021/14, afl. 606.
 • P. Smeyers, “Geen belasting zonder voordeel”, RABG 2019, afl. 18.
 • M. Delanote en P. Smeyers, “Belasting van cryptomunten: rulingdienst doet poging om meer duidelijkheid te scheppen”, Fisc. Act. 2018, afl. 20, 1.
 • M. Delanote en P. Smeyers, “Na een kromme uitspraak volgt voortaan een rechtzetting”, Fisc. Act. 2018, afl. 18, 5.
 • M. Delanote en P. Smeyers, “Wanneer kan de rechter de bijzondere aanslag kwijtschelden?”, Fisc. Act. 2016, afl. 16, 4.
 • P. Smeyers, “De aanslag geheime commissielonen : het monster onthoofd”, AFT 2015/5, 4.
 • P. Smeyers, “Een duidelijke wet behoeft geen interpretatie, noot bij Cass. 25 oktober 2013, T.F.R. 2014/23.
 • P. Smeyers, “De fiscale rechter als waarborg voor een genuanceerde toepassing van de aanslag geheime commissielonen ?”, noot bij Gent 18 september 2012 in “Aanslag geheime commissielonen”, R.A.B.G. 2013/11, 692.
 • P. Smeyers, “De aanslag wegens geheime commissielonen : hoven van beroep van Brussel, Gent en Antwerpen op één lijn ?”, T.F.R. 2013, afl. 435, 137.
 • Diverse publicaties op de websites van LaLibre.be, Lexgo.be, TaxWin.be en blog.forumforthefuture.be (voor een actueel overzicht, klik hier).