Pieter De Vos

Associate

Ondernemingsrecht - Vennootschapsrecht

Pieter De Vos is advocaat sinds september 2020 en spitst zich toe op vennootschapsrecht en ondernemingsrecht in de ruime zin.
Hij behaalde zijn diploma master in de rechten aan de Universiteit Gent met onderscheiding. Ook studeerde hij één semester in Kroatië aan de Universiteit van Zagreb in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma.

Gedurende zijn masteropleiding verdiepte Pieter zich aanvankelijk op het Internationaal Publiekrecht en Europees recht. De focus verschoof academisch echter snel naar het ondernemingsrecht. Gedurende zijn opleiding werd het nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen ingevoerd, waardoor Pieter zowel het oude als het nieuwe vennootschapsrecht machtig is.

Pieter heeft een grote interesse voor alternatieve geschillenbeslechting en schreef er met onderscheiding zijn thesis over, meer bepaald de methode van conciliatie.

Pieter was als student lid van het kersverse Legal Team van 180 Degrees Consulting, een studentenorganisatie die consulting aanbiedt aan non-profits en sociale ondernemingen. Zo kon hij voor het eerst proeven van een meer praktische kant van het recht.