Leo Peeters

Paco Shen

Associate

Paco Shen

Associate

Administratief Recht en Overheidsopdrachten - Ruimtelijke Ordening en Milieu - Huur

Ik geloof in het verhaal van onze klanten. Hun belangen zijn mijn belangen.

Paco Shen specialiseert zich in publiek recht, met name in economisch bestuursrecht, milieurecht en grondwettelijk recht.

Voordien liep hij reeds stage in het advocatenkantoor Rika Heijse waarbij hij zich toelegde op administratief en publiek recht in de ruime zin.

Hij vervoegde in 2020 Seeds of Law om zich verder toe te leggen op publiek en administratief recht, overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening en milieu.

  • Master in de Rechten, specialisatie in publiek recht, met name in economisch bestuursrecht, milieurecht en grondwettelijk recht, KU Leuven, 2020
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels