Jo Rams

Jo Rams

Partner

Jo Rams

Partner

Publiek en Administratief Recht

Jo Rams is gespecialiseerd in constitutioneel en administratief recht.

Hij adviseert en staat ondernemingen en particulieren bij in hun juridische relaties met de overheid en behartigt hun belangen voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en verschillende administratieve overheden.

Jo beschikt over het noodzakelijke getuigschrift om cliënten bij te staan in strafzaken voor het Hof van Cassatie.

  • Master in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven (Kuleuven), cum laude
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Duits
  • Onbestuurbaarheid en politieke verantwoordelijkheid, Ghybo Masterclass Recht, 28 mei 2015

Boeken en bijdragen

  • Analyse van de wet van 15 mei 2007: verbetering van de akten van de burgerlijke stand, De Burg.St. 2009, nr. 3, 73-99
  • Jaarboek Elementaire Rechtspraak 2013, VZW ER, 2014, Brewaeys, E., Byttebier, K., Demedts, M., Van Volsem, F., Forrier, A., Allaerts, V., Ghysels, J., Rams, J., De Wolf, J., Wera, T., Verwilghen, C., Lievens, S., Van De Moortel, M.
  • De afbakening van de gewestplanbestemming op het terrein, in Goossens, B., Loix, Y. en Sebreghts, F., Tussen algemeen belang en toegewijde zorg, Antwerpen, Intersentia, 2014, 105-134 (met J. Ghysels)