Leo Peeters

Inge van den Dorpel

Senior Associate

Inge van den Dorpel

Senior Associate

Grondwettelijk Recht - Omgevingsrecht - Bodemrecht - Vastgoedrecht

Assume nothing, scrutinize everything

Inge van den Dorpel begon haar loopbaan als advocaat in 2016 aan de balie van Brussel. Zij legt zich voornamelijk toe op het grondwettelijk recht, het omgevingsrecht, het bodemrecht en het publiek recht in het algemeen.

Inge staat cliënten ook bij in het kader van vastgoedgerelateerde aangelegenheden.

Inge vertegenwoordigt cliënten voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de burgerlijke hoven en rechtbanken.

  • Viool, Koninklijk Muziekconservatorium Brussel
  • Licenciaat Vertaler Tolk (Frans - Duits), UAntwerpen
  • Master in de Rechten, VUB (Vrije Universiteit Brussel)
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Duits

Rechtsbescherming in België en in Duitsland: openbaarheid van bestuur, CDPK 2015-1, 2-18

Behoortlijk burgerschap en de beoordeling van de redelijke termijn door de Raad van State, CDPK 2013-3, 242-261