Leo Peeters

Aurélie Glinne

Senior Associate

Aurélie Glinne

Senior Associate

Ondernemings- en Handelsrecht - Insolventierecht - Vastgoedrecht - Bouwrecht

U wenst EFFICIËNTE JURIDISCHE OPLOSSINGEN? Onze advocaten zijn pragmatisch en resultaatgericht ...

Aurélie Glinne behaalde haar diploma aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve (U.C.L.) in 2015. Op het einde van haar studies, in het kader van een cursus gericht op het nationaal en internationaal handelsrecht, heeft zij als lid van het universitaire team geparticipeerd aan de The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Aurélie is lid van de Brusselse Balie sinds november 2015.

Zij heeft stage gelopen in een onafhankelijk advocatenkantoor, gespecialiseerd in burgerlijke recht en ondernemingsrecht. 

In mei 2017, maakte zij de overstap naar DBB LAW om zich verder te focussen op het ondernemingsrecht, en meer in het bijzonder op commerciële contracten (distributie), vennootschappen in moeilijkheden (herstructurering en insolventie), en op bouwrecht in de private sector.

Aurélie begeleidde ook het universitaire team van de U.C.L. gedurende twee opeenvolgende jaren bij hun deelname aan The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Aurélie vervoegde Seeds of Law in 2020 om de praktijkgroep te versterken die zich toelegt op ondernemingsrecht en insolventierecht. 

Zij spreekt vloeiend Frans en Engels. 

Opleiding 

Master in de rechten (U.C.L., 2015)

Talen  

Frans & Engels