Zelfstandigen krijgen sneller uitkering ingeval van ziekte of ongeval

News

Goed nieuws voor zelfstandigen! 

Vanaf 1 juli 2019 is de carenzperiode voor zelfstandigen afgeschaft indien ze voor minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van ziekte of ongeval. 

Zelfstandigen hebben dus in dat geval voortaan vanaf de eerste dag recht op een uitkering. 

Voorheen was een carenzperiode voorzien van één maand en vanaf 2018 van 14 dagen. Het recht op deze uitkering ging dan ook pas in nadat de zelfstandige respectievelijk één maand of 14 dagen afwezig was wegens ziekte of ongeval.

Om vanaf de eerste dag van de uitkering te genieten, moet dan ook aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De arbeidsongeschiktheid moet minstens 8 dagen duren;
  • De aangifte van de arbeidsongeschiktheid moet tijdig – binnen de 7 dagen - ingediend worden.

Dat wil ook zeggen dat er geen uitkering is bij een arbeidsongeschiktheid van 7 dagen of minder. In dat kader is het belangrijk om weten dat de datum waarop de behandelende arts het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invult, bepalend is voor de start van de arbeidsongeschiktheid.

Indien u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, vervult u dus best zo snel mogelijk de volgende formaliteiten:

  • Laat u zo snel mogelijk onderzoeken door een arts;
  • Vraag de arts dat hij een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invult. Een eenvoudig ziektebriefje is niet voldoende.
  • Bezorg dit getuigschrift binnen de 7 dagen per post (en bij voorkeur aangetekend) aan het ziekenfonds. 

Om deze uitkering te genieten, is het niet vereist dat uw bedrijf gesloten wordt. Uw activiteit kan zonder probleem worden verdergezet door bijvoorbeeld zakenpartners, familieleden, medewerkers, …

Indien u als zelfstandigen voor lange duur arbeidsongeschikt bent door ziekte of ongeval, kan u, onder bepaalde voorwaarden, ook een vrijstelling aanvragen van de sociale bijdragen, met behoud van sociale rechten.

Hebt u hierover vragen of wenst u bijgestaan te worden, aarzel niet ons te contacteren op info@seeds.law of via +32 (0)2 747 40 07.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner