Wit boek "advertising Law in Belgium"

News Peeters Advocaten heeft een Wit boek uitgebracht met betrekking tot Reclamerecht in België. Deze bijdrage van Lynn Pype werd gepubliceerd op de website van World Trade Press "the A to Z world Business", www.atozworldbusiness.com en kan hier geconsulteerd worden.
World Trade Press is een bedrijf dat publiciteits- en informatieproducten uitgeeft en dat zich toelegt op betrouwbare, up-to-date media voor onderzoekers, docenten, reizigers en professionals uit de internationale handel.