Webinar 22/3: Nog maar drie jaar verstreken en de stedenbouwregelgeving staat opnieuw in de steigers.

Een samenwerking tussen VIVO - Sterk in Vastgoedvorming en Seeds of Law

News

Op dinsdag 22 maart 2022 geeft Koen de Puydt in een VIVO-webinar een stand van zaken van de Brusselse stedenbouwregelgeving.

In september 2019 trad de nieuwe Brusselse stedenbouwwetgeving helemaal in voege. Nog maar drie jaar is er verstreken en de regelgeving staat opnieuw in de steigers.

De Brusselse overheid wenst haar instrumentarium grondig te herbekijken. Onder impuls van Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet wordt er gewerkt aan een grondige hervorming van de stedenbouwkundige regelgeving onder de naam “Good Living”. Het moet een ambitieus kader worden om alle Brusselse gebouwen, straten en pleinen "future-proof " te maken. Er zitten heel wat veranderingen aan te komen met het oog op het creëren van een meer leefbare stad. Niet alleen de BWRO verandert ditmaal maar ook de Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening (GSV), die een directe impact heeft op de manier waarop mensen in Brussel wonen en gaan wonen. 

Komen onder meer aan bod in deze opleiding: 

  • Nieuwe procedureregels in het BWRO; 
  • De vernieuwde GSV en de impact ervan op ons wonen; 
  • Wat met nieuwe woonvormen als co-housing? Wat met kortetermijnverhuur (AirBNB)? Hoe worden deze woonvormen gedefinieerd en vooral aan banden gelegd? 
  • Wat met de mogelijkheid tot regularisatie? Wordt deze verder uitgehold? 
  • Wat met verdichting? Kunnen we nu eindelijk in de hoogte bouwen? 

Na deze opleiding is de vastgoedprofessional volledig up-to-speed m.b.t. de stedenbouwregels in Brussel.

De webinar zal doorgaan op dinsdag 22 maart 2022 tussen 14u en 17u en is goed voor 3 BIV-erkende opleidingspunten.

Inschrijven voor deze webinar via de website van Vivo- Sterk in vastgoedvorming.

Voor meer informatie of bijstand in deze materie kan u zich wenden tot Seeds of Law, Tel. +32 (0) 2 747 40 07, koen.depuydt@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner