Verklaring 111.3 inzake afbraak en heropbouw indienen kan nog tot 1 juli 2024 - Update

Verlaagd BTW-tarief inzake afbraak en heropbouw

News

Tot 31 december 2023 bestonden er in België twee aparte BTW-regelingen voor de afbraak en heropbouw van woningen. Deze regelingen golden voor verschillende delen van het land, elk met hun eigen voorwaarden en toepassingsgebied (voor een uitgebreide toelichting, zie ons artikel van 30 januari 2024).

Een van deze regelingen bood, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023, een verlaagd BTW-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van privéwoningen in heel België, behalve in 32 specifieke stadsgebieden.

De wetgever heeft echter besloten om de bestaande BTW-regelingen, waaronder deze tijdelijke regeling, met ingang van 1 januari 2024 af te schaffen en te vervangen door een nieuwe uniforme regeling.

6% BTW - Andersen in Belgium

Lopende projecten die volgens de nieuwe regels niet langer in aanmerking komen voor het verlaagde BTW-tarief, kunnen in het kader van de overgangsregeling toch nog aanspraak maken op dit tarief, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De aanvraag voor de vergunning is vóór 1 juli 2023 ingediend en officieel ontvangen;
  • De BTW wordt uiterlijk op 31 december 2024 opeisbaar.

Uit een recente circulaire blijkt echter dat hieraan een extra formele voorwaarde is toegevoegd. Voor de BTW die opeisbaar wordt vanaf 1 januari 2024 zou een nieuwe verklaring nr. 111.3-2024 moeten worden ingediend (die eveneens door de koper moet worden ondertekend), in principe vooraleer de BTW opeisbaar wordt.

Oorspronkelijk werd in de circulaire meegedeeld dat deze verklaring – bij wijze van toegeving - vóór 1 juni 2024 (dus uiterlijk op 31 mei 2024) kan worden ingediend met behoud van de toepassing van het verlaagd BTW-tarief voorafgaand aan die indiening.

Rekening houdend met de korte termijn is besloten om de circulaire aan te passen en een bijkomende termijn toe te kennen. De verklaring 111.3 moet dus ingediend worden vóór 1 juli 2024 (dus uiterlijk op 30 juni 2024). Tot die datum van indienen volstaat het om op de facturen, verkoopovereenkomsten of de authentieke akte te verwijzen naar de reeds voor 1 januari 2024 ingediende verklaring nr. 111.3.

Hoewel deze verplichting noch uit de letterlijke wettekst, noch uit de parlementaire voorbereiding blijkt, lijkt het essentieel om deze nieuwe verklaring tijdig in te dienen om te voorkomen dat de toepassing van het 6% BTW-tarief op facturen van 2024 door de fiscus wordt betwist.

Wenst u hierover meer informatie te ontvangen of bijgestaan te worden door de specialisten van Andersen in Belgium? Aarzel dan niet ons te contacteren op +32 (0)2 747 40 07 of via info@be.Andersen.com.

 

Lees ook

De nieuwe BTW-regeling voor afbraak en heropbouwprojecten (update)

30.01.2024
Bouwrecht
Lees ook

Update: verlaagd BTW-tarief van 6% uitgebreid voor woningen bestemd voor verhuur aan natuurlijke personen

03.04.2024
Bouwrecht

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Pieterjan Smeyers

Pieterjan Smeyers

Tax Partner
Peter Moerman

Peter Moerman

Partner