Vakantie in Coronatijden: werknemers die terugkeren uit rode of oranje zones

News

September betekent meestal dat de meeste werknemers weer present zijn op de werkvloer. Maar dit jaar komt er met Corona nog bij dat vele werknemers uit vakantie terugkeren uit zones met alle mogelijke kleuren. Uiteraard maakt u zich als werkgever zorgen over de gezondheid en veiligheid van uw (andere) werknemers. Wat staat er u als werkgever te doen?

1. Bij terugkeer van de werknemer uit een rode zone

Iedereen die terugkeert uit een rode zone moet twee weken verplicht in quarantaine en moet worden getest door een arts.

De werknemer moet de werkgever daarvan verwittigen en de werkgever kan (én mag) de toegang tot de werkvloer weigeren. 

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon of een ziekteuitkering, op voorwaarde dat hij/zij een geldig medisch attest kan voorleggen.

Indien de werknemer niet ziek is, ontvangt hij van de dokter een "quarantainegetuigschrift". Dat betekent dat hij/zij arbeidsgeschikt is, maar niet mag komen werken. Is telewerk mogelijk, dan wordt de werknemer doorbetaald voor de verrichte arbeid. Is thuiswerken niet mogelijk, dan kan hij/zij tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.

In geen geval kan de werkgever de werknemer verplichten om verlof op te nemen (betaald of onbetaald). 


2. Bij terugkeer van de werknemer uit een oranje zone

Hier geldt geen verplichte test noch quarantaine, maar het is wel aanbevolen. De werkgever kan een werknemer niet verplichten om een test af te leggen (dus in deze situatie kan de werkgever er weinig aan doen).

Zonder ziektebriefje mag de werkgever de werknemer de toegang tot de werkvloer niet weigeren. Weigering van toegang op werkvloer betekent werkweigering en dan kan de werknemer aanspraak maken op een schadevergoeding.

De werkgever kan in het belang van de gezondheid en de veiligheid van andere collega's de werknemer vragen om zich te laten testen op COVID-19. Er kan altijd overeengekomen worden - enkel in onderling overleg, dus de werkgever mag niet verplichten - om te telewerken indien het mogelijk is.

De werkgever kan hier ook in geen geval de werknemer verplichten om verlof op te nemen (betaald of onbetaald). 

Indien de werknemer symptomen vertoont of ziek is, kan de werkgever de werknemer naar een arbeidsarts sturen in het belang van de veiligheid van de andere werknemers en de werknemer mag dit niet weigeren.

Indien de werknemer positief test, gaat hij in ziekteverlof en ontvangt hij gewaarborgd loon.

Test hij negatief, wordt de werknemer in quarantaine geplaatst en ontvangt hij een "quarantainegetuigschrift" die hij overmaakt aan de werkgever. De werkgever gaat na of telewerk mogelijk is. Indien telewerk mogelijk is, wordt hij door betaald voor de prestaties die hij stelt, zo niet kan de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen net zoals bij het scenario rode zone. 

3. Bij terugkeer uit een groene zone

Keert uw werknemer terug uit een groene zone, dan is er uiteraard geen probleem. De werknemer kan het werk hervatten mits naleving van alle coronamaatregelen.

Hebt u hier vragen over, contacteer ons dan gerust op +32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner