News

De regering heeft beslist dat het verlaagd BTW-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouw uitgebreid wordt naar woningen bestemd voor de verhuur aan natuurlijke personen. 

Victoria Seeds of Law


Afbraak- en heropbouwprojecten die later verhuurd worden aan particuliere huurders zullen dan toch opnieuw onder het regime van 6% BTW vallen. In de laatste regeling daaromtrent vielen dergelijke projecten uit de boot en werden deze afbraak- en heropbouwprojecten gefactureerd aan een hoger tarief van 21% BTW. 

Het verlaagd tarief is namelijk sinds de laatste wetswijziging enkel van toepassing voor afbraak- en heropbouwprojecten waarbij particulieren zelf hun eigen woning laten bouwen en/of rechtspersonen woningen laten bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.
 
De vastgoedsector was daar allesbehalve gelukkig mee en haalde onder meer het argument naar boven dat dit de verloedering van vooral centrumsteden in de hand zou werken.
 
De Minister van Financiën Van Peteghem heeft duidelijk naar de vastgoedsector geluisterd. Hij heeft recent aangekondigd het regime van het verlaagd BTW-tarief van 6% aldus opnieuw uit te breiden naar afbraak- en heropbouwprojecten met betrekking tot woningen die bestemd zijn voor verhuur aan natuurlijke personen. Dit is ondertussen ook goedgekeurd door de regering.

Deze uitbreiding treedt vanaf 1 juni 2024 in voege en wordt gekoppeld aan de 3 (gekende) voorwaarden, die ook in de laatste regeling al van toepassing waren op de projecten die in aanmerking komen voor de verlaagde BTW-regeling:

  • een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m2;
  • de woning moet dienen als hoofdverblijfplaats;
  • de woning moet ten minste 15 jaren verhuurd worden aan één of meerdere particuliere huurders en mag niet doorverkocht worden of voor andere doeleinden gebruikt worden.

Voor het overige zal de regelgeving allicht ongewijzigd blijven.

Tot slot delen we nog mee dat er een verzoek tot vernietiging van de verlaagde BTW-regelgeving is ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Mogelijk ligt in deze procedure de aangekondigde uitbreiding van het toepassingsgebied van het verlaagde BTW-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouwprojecten.

Twijfelt u of u aanspraak kan maken op het verlaagd tarief? Dan helpen onze specialisten u graag verder, +32 (0)2 747 40 07 of info@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Peter Moerman

Peter Moerman

Partner
Pieterjan Smeyers

Pieterjan Smeyers

Tax Partner