UBO-register: De FOD Financiën voert gedoogbeleid tot en met 31 december 2019

Analyse

Goed nieuws voor alle bedrijven en verenigingen die nog niet in regel zijn met de UBO-verplichtingen. De FOD Financiën heeft laten weten dat tot 31 december 2019 geen sancties zullen worden opgelegd.

Dit komt omdat er nog steeds +/- 360.000 vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen zijn die hun uiteindelijke begunstigden moeten registeren.

Ook wij hebben moeten vaststellen dat er zich nog steeds problemen voordoen bij de registratie van UBO’s, en dan vooral voor de informatieplichtigen met een buitenlands bestuur of voor verantwoordelijken die geen (elektronische) toegang hebben tot het UBO-register en daardoor een schriftelijk mandaat moet afgeven.

In een vorige bijdrage (LINK) hebben wij het UBO-register en de verplichtingen die daarmee gepaard gaan reeds uitgebreid uiteengezet. De oorspronkelijke deadline (31 maart 2019) werd al snel uitgesteld naar 30 september 2019.

Indien de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap niet geregistreerd zijn tegen uiterlijk 30 september 2019 dan bent u in principe in overtreding, maar tot het einde van het jaar zal deze overtreding niet (geldelijk) gesanctioneerd worden.

Wie gegevens blijft achterhouden kan vanaf 1 januari 2020 gesanctioneerd worden met een boete tussen 250 en 50.000,00 €.

Voor al wie nog geen stappen gezet heeft om in regel te zijn met het Ubo-register, raden we aan niet langer te wachten met de registraties van de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap, (internationale) vzw of stichting.

U kan ons vandaag nog contacteren om u hierin te begeleiden.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner