News

Met veel genoegen verwelkomt Seeds of Law twee partners – Roeland Moeyersons en Vincent Cassiers – en een senior counsel – Thibault Caeymaex – .
 
De komst van Roeland, Vincent en Thibault betekent een grote meerwaarde voor ons kantoor en ons cliënteel.
 
Dit is slechts mogelijk dankzij het vertrouwen van onze cliënten en goede relaties en daar zijn wij hen oprecht dankbaar voor.

Wij stellen u graag onze 3 nieuwe teamleden voor:

Roeland Moeyersons

Roeland Moeyersons is een geboren litigator.
Hij heeft twintig jaar ervaring met geschillenbeslechting en arbitrage in verband met zowel vennootschapsrechtelijke en handelsgeschillen als bouw- en aannemingsgeschillen. 

Zo behandelde Roeland al meermaals problemen met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, geschillen na fusies of overnames, de beëindiging van distributieovereenkomsten, problemen met de levering of betaling van goederen en diensten, internationale handelsgeschillen en bouw- en aannemingsgeschillen voor zowel opdrachtgevers, leveranciers, bouwpromotoren, aannemers en onderaannemers. 

Roeland versterkt ons team inzake geschillenbeslechting, arbitrage en bemiddeling. U kan op hem beroep doen wanneer u een geschil heeft dat te maken heeft met uw vennootschap, uw onderneming, uw handelsovereenkomsten en bouw- en aannemingsgerelateerde geschillen.

Vincent Cassiers

Vincent Cassiers staat voor intellectuele eigendom, digitaal recht en ondernemingsrecht.

Vincent heeft zijn stevige reputatie te danken aan de expertise die hij heeft opgebouwd met betrekking tot het octrooirecht en de bedrijfsgeheimen. 

Vincent doceert diverse aspecten inzake intellectuele eigendom aan de UCLeuven, de KULeuven en ICLille. Hij heeft daarover meerdere belangrijke publicaties op zijn naam staan. 

In mei 2021 werd  Vincent als deskundige inzake het octrooirecht geconsulteerd door de Commissie Volksgezondheid en Gelijke kansen van het Belgische Parlement over de twee ontwerpresoluties die als doel hebben de octrooien betreffende de vaccins tegen COVID-19 op te heffen.   

Vincent leidt ons team dat gespecialiseerd is inzake intellectuele eigendom, digitaal recht en privacy. U kan op hem beroep doen telkens u een vraag of probleem heeft in verband met handelsmerken, octrooien, bedrijfsgeheimen, auteursrecht en software. U kan ook bij hem terecht voor vragen in verband met privacy en GDPR. 

Thibault Caeymaex

Thibault Caeymaex is gespecialiseerd in verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en geschillenbeslechting. 

Hij vatte zijn loopbaan aan als legal counsel bij Infrabel en is sinds 2013 als advocaat actief bij de balie te Brussel.

Thibault heeft ruime ervaring opgedaan in het ondernemingsrecht en het verbintenissenrecht, en meer bepaald in het distributierecht.

Thibault versterkt ons team dat gespecialiseerd is in ondernemingsrecht. U kan bij hem terecht voor vragen betreffende handelscontracten en distributierecht of wanneer u inzake deze materies een geschil hebt.

Wij zijn heel blij dat Roeland, Vincent en Thibault ons dynamisch, multicultureel en divers team versterken. Samen dragen we kwaliteit hoog in ons vaandel en daar zijn we trots op.

Wij danken ons cliënteel en onze vrienden voor hun vertrouwen.
Strategisch met hen meedenken en hen pragmatische en duurzame oplossingen bieden, dat is elke dag opnieuw onze missie.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Roeland Moeyersons

Roeland Moeyersons

Partner
Thibault Caeymaex

Thibault Caeymaex

Senior Counsel