News

Seeds of Law zet een volgende belangrijke stap in haar ontwikkeling én verwelkomt met veel genoegen twee nieuwe partners, Jan Ghysels en Jo Rams, en senior counsel Yves Sacreas.

Zij versterken ons team gespecialiseerd in publiek recht.

Leo Peeters Jo Rams Koen De Puydt Jan Ghysels

Jan Ghysels

heeft een jarenlange en ruime praktijkervaring in het administratieve en het grondwettelijk recht.

Jan is voornamelijk actief in verband met ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu (milieuvergunningen, bodemverontreiniging, afval, lawaai, geur), onteigeningen, overheidscontracten en overheidsopdrachten, overheidsaansprakelijkheid, milieu- en stedenbouwstrafrecht, energierecht, bouw- en vastgoedrecht, medisch administratief recht (o.a. geneesmiddelenrecht), ambtenarenrecht en gemeenten- en provincierecht.

Hij adviseert projectontwikkelaars, bedrijven, particulieren en overheden en vertegenwoordigt zijn cliënten voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Hoven en rechtbanken. Jan ontwikkelde zich tot een gedegen onderhandelaar met of namens de overheid en heeft ervaring in conflictbeheersing.

Jan combineert zijn praktijkervaring ook met wetenschappelijk onderzoek. Hij organiseert regelmatig studiedagen en is ook een veel gevraagde spreker.

Jan publiceert frequent en is het gewoon om interdisciplinair te werken, zowel met advocaten die gespecialiseerd zijn in andere domeinen van het recht als met technici. En last but not least behaalde Jan het certificaat van beroepsbekwaamheid voor advocaat bij het Hof van Cassatie.

U kan Jan Ghysels contacteren via jan.ghysels@seeds.law

Jo Rams 

is gespecialiseerd in constitutioneel en administratief recht.

Hij adviseert en staat ondernemingen en particulieren bij in hun juridische relaties met de overheid en behartigt hun belangen voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en verschillende administratieve overheden.

Jo beschikt over het noodzakelijke getuigschrift om cliënten bij te staan in strafzaken voor het Hof van Cassatie.

U kan Jo Rams contacteren via jo.rams@seeds.law

Yves Sacreas 

is actief in het domein van het grondwettelijk en administratief recht.

Hij adviseert en vertegenwoordigt cliënten voor de Hoven en rechtbanken, de Raad van State,  de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Grondwettelijk Hof en de administratieve overheden inzake het staats- en administratief recht, het recht inzake de ruimtelijke ordening, het milieurecht, het onteigeningsrecht en tevens het strafrecht. 

U kan Yves Sacreas contacteren via yves.sacreas@seeds.law

Jan Ghysels, Jo Rams en Yves Sacreas zetten voortaan met ons mee hun schouders onder Seeds of Law.

Wij zijn ervan overtuigd dat zij een belangrijke rol zullen spelen in de verdere ontwikkeling van ons kantoor en van onze dienstverlening naar ons cliënteel toe.

Deze realisatie is slechts mogelijk dankzij het voortdurend vertrouwen van onze cliënten in ons kantoor en daar zijn wij hen uiterst dankbaar voor.

Samen vormen wij een dynamisch, multicultureel en divers team en daar zijn we trots op ...

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Jan Ghysels

Jan Ghysels

Partner
Jo Rams

Jo Rams

Partner
Yves Sacreas

Yves Sacreas

Senior Counsel