Seeds of Law geeft lezing over de huisvestingscode en leegstand in Brussel

News

Op 17 december ontwarren Koen de Puydt en Aline Heyrman het kluwen rond de huisvestingscode en de leegstand in Brussel in samenwerking met VIVO - Sterk in vastgoedvorming.

De Brusselse Huisvestingscode, de bepalingen over leegstand en de normen van bewoonbaarheid maken deel uit van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Samen vormen ze een technisch toetsingskader dat voor elke huurder in Brussel een fatsoenlijke, veilige woning wil garanderen.

Huiseigenaars krijgen hierdoor strenge eisen voorgelegd en zijn verplicht om te investeren. Want vastgoed laten leegstaan is ook geen optie. Daarvoor zorgt dan weer de leegstandstaks.

De Cel "Leegstaande woningen" van het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel spoort leegstaande woningen op, stelt inbreuken vast en brengt de eigenaar op de hoogte. Die heeft drie maanden de tijd om aan te tonen dat de woning opnieuw bewoond is, rekening houdend met de hierboven vermelde minimumnormen. En de boetes bij niet-naleving zijn niet min!

In deze opleiding krijgt u een duidelijk overzicht van:

  • De belangrijkste regels van de Brusselse huisvestingscode m.o.o. het verhuren van panden;
  • De normen van bewoonbaarheid opgenomen in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • De leegstandtaksen die vandaag worden toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • De sancties bij niet-naleving van de huidige regelgeving;
  • Uw aansprakelijkheid als vastgoedmakelaar in dit kader.

Na deze opleiding kan de vastgoedmakelaar zijn klanten/eigenaars degelijk advies geven m.b.t. de verhuur van hun Brusselse panden.

Deze opleiding gaat door op 17 december 2019 in Tour & Taxis, Syntra Brussel, havenlaan 86C/209, 1000 Brussel.

Inschrijven kan via de website van Vivo- Sterk in vastgoedvorming.

Voor meer informatie of bijstand in deze materie kan u zich wenden tot Seeds of Law, Tel. +32 (0) 2 747 40 07, info@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner