Meldingsplicht cashbetalingen boven 5.000 euro

Binnenkort 3.000 euro

News De Anti Witwaswet van 11 januari 1993 die de beperking van betalingen in contanten voor de aankoop van goederen had begrensd op 15.000 euro werd bij Programmawet van 29 maart 2012 aanzienlijk verstrengd.

De regering Di Rupo achtte het nodig om de grens van cashbetaling te verlagen van 15.000 euro naar 5.000 euro om de ondergrondse economie, de fiscale en sociale fraude, alsook het witwassen van geld te beteugelen.   

Vanaf 1 januari 2014 zal de bovengrens nog verder verlaagd worden naar 3.000 euro.  

Hiermee zouden we ook meer in overeenstemming zijn met de bestaande cashdrempels in de buurlanden.  In Italië kan je al een tijdje niet meer contant betalen boven de 1.000 euro en in Frankrijk geldt een cashdrempel van 3.000 euro.

De beperking van de cashbetalingen werd door de Programmawet van 29 maart 2012 ook van toepassing gemaakt op dienstverstrekkers (1) .

Tenslotte zullen vanaf 1 januari 2014 bij de aankoop van onroerend goed helemaal geen contante betalingen meer mogelijk zijn. Vastgoedtransacties mogen tot het einde van dit jaar nog voor een bedrag dat 10% van de verkoopprijs van het goed of de dienst niet overstijgt en met een maximum van 5.000 euro, in cash worden betaald.

Belangrijk om weten is dat het bedrag van het goed of de dienst geldt als grens zodat het geen zin heeft om transacties op te splitsen in meerdere voorschotten of deelfacturen.

Tenslotte geven we mee dat er een meldingsplicht zal worden ingevoerd voor handelaars en dienstverstrekkers in fraudegevoelige sectoren. Er zal met andere woorden van handelaars en dienstverstrekkers worden verwacht dat zij, niet alleen de niet-naleving van dit verbod op cashbetalingen aangeven bij de Cel voor Informatieverwerking (CFI),  maar ook een poging hiertoe van hun klant.  Deze meldingsplicht zal worden ingevoerd bij Koninklijk Besluit voor handelaars en dienstverleners in een aantal specifieke sectoren. Verkopers van tweede-handswagens, antiek en kunst mogen zich hoogstwaarschijnlijk als eerste geviseerd voelen.

Blijkt bij een controle van de Economische inspectie dat u de wetgeving niet hebt nageleefd, riskeert u een geldboete tussen 250 euro tot 225.000 euro met een maximum van 10% van het ten onrechte ontvangen/betaalde cashbedrag. Schuldeiser en schuldenaar zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de boete.

(1) Deze beperkingen gelden niet voor aankopen tussen particulieren en voor stortingen op bankrekeningen.  Hiervoor zijn andere bepalingen van de Wet van 11 januari 1993 van toepassing, zoals klantenonderzoeksprocedures.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner