• Leila Mstoian - Marcel Houben

E-commerce

Werkbaar en wendbaar werk

Downloads De wet "Werkbaar en Wendbaar Werk" breidt de toelating om nachtarbeid te presteren uit tot alle logistieke en ondersteunende diensten die te maken hebben met de elektronische handel.
In principe is nachtarbeid, namelijk arbeid die verricht wordt tussen 20u00 's avonds en 06u00 's ochtends, verboden in België. 

Op dit algemeen principe van verbod op nachtarbeid bestaan er meerdere uitzonderingen, die voorzien worden bij wet of bij Koninklijk Besluit. 

Met andere woorden, prestaties met nachtarbeid moeten uitdrukkelijk toegelaten worden. 

Door de explosieve evolutie van elektronische handel (e-commerce) tijdens de voorbije jaren en vooral door de nijpende concurrentie van onze buurlanden, werd het hoog tijd om omtrent e-commerce een wettelijk kader uit te werken teneinde de groei in de sector tegemoet te komen en te bevorderen. 

Een eerste stap werd reeds gezet door het Koninklijk besluit van 13 maart 2016. Dit laat nachtwerk uitdrukkelijk toe voor de werknemers die tewerkgesteld zijn door de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312), en dit voor de uitvoering van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel. 

In elk van die paritaire comités werd een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, die de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties, zoals bedoeld in artikel 38 van de Arbeidswet, nader omschrijft.

De wet "Werkbaar en Wendbaar Werk" breidt de toelating om nachtarbeid te presteren uit tot alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. Dit betreft dus eveneens activiteiten die worden uitgevoerd door ondernemingen die niet ressorteren onder de hierboven vermelde paritaire comités.

Uiteraard moeten daarbij de reeds bestaande procedures tot invoering van deze arbeidsregelingen met nachtprestaties (in voorkomend geval gepaard gaand met ploegenarbeid) strikt nageleefd worden.