De financiering van KMO’s belooft eenvoudiger te worden

News Op 20 juli 2017, keurde de Minsterraad een voorontwerp van wet goed betreffende de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen.

De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen en de daaraan verbonden gedragscode voorzag reeds in een aantal maatregelen om de toegang tot financiering te vereenvoudigen, zoals de precontractuele informatie en de verplichting van de kredietverlener om op zoek te gaan naar het meest gepaste krediet.

Ondertussen is gebleken dat ze aangepast moet worden, en dit naar aanleiding van een evaluatie waarbij een aantal problemen zijn opgedoken.  

Het voorontwerp van wet moet een oplossing bieden voor een aantal problemen, zonder daarbij de onderliggende doelstellingen die aan de oorsprong van de wet lagen, uit het oog te verliezen.

Het voorontwerp van wet beantwoordt aan de volgende doelstellingen: 

  • De precontractuele informatie en begeleiding van KMO’s verbeteren;
  • De administratieve verplichtingen voor het bekomen van microkredieten lichter maken; 
  • Een omkadering bieden voor het beroep op zekerheden en waarborgen;
  • Het stelsel van de wederbeleggingsvergoeding wijzigen door de bovengrens van de berekening ervan te verhogen; 
  • Bepaalde technische onvolmaaktheden van de wet verbeteren. 

Het voorontwerp van wet is voor advies overgemaakt aan de Raad van State. Wij volgen het wetgevingsproces van dichtbij op en zullen niet nalaten u meer details te bezorgen van zodra daar meer duidelijkheid over is.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner