News

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”, ook bekend als ‘CS3D’), vereist duurzame en ethische praktijken in de waardeketen en activiteiten van ondernemingen binnen de Europese Unie. 

Op 15 maart 2024 werd de CS3D, na jaren onderhandelen en aanzienlijke obstakels, door de meerderheid van de Europese Raad geaccepteerd. Al gaat dit over een afgezwakte versie van het originele voorstel door weerstand van verschillende landen. Niet onbelangrijk, de CS3D moet nog worden goedgekeurd door het Europese Parlement.

ESG - Andersen in Belgium

1. Wat houdt de CS3D in?

De CS3D beschrijft de stappen die bedrijven verplicht moeten nemen in het kader van hun zorgvuldigheidsverplichtingen (due diligence). 

Bedrijven die onder deze richtlijn vallen, zijn wettelijk verplicht  te onderzoeken hoe hun activiteiten en hun toeleveringsketen het milieu en de mensenrechten beïnvloeden. Verder, moeten ze kunnen aantonen welke acties ze zullen ondernemen om een positieve impact te bereiken met hun bedrijf. 

De CS3D is van toepassing op de activiteiten van de productie- en toeleveringsketen wereldwijd, dus zowel voor EU als niet-EU- bedrijven, die actief zijn in Europa.

2. Eerste obstakels en weerstand

Op 28 februari 2024 werd bekend dat de Europese Raad de nieuwe richtlijn, na intensieve gesprekken tussen de lidstaten, niet volledig steunde. 

Al in 2023 werden onder meer ontwerp-artikelen over aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders binnen de toeleveringsketen uit de ontwerp-richtlijn geschrapt. Dit gebeurde na bezwaar van Duitsland die sinds januari 2023 al een eigen due diligence wet heeft zonder deze expliciete aansprakelijkheid. Ook begin februari 2024 onthield voornamelijk Duitsland zich, waarna Italië en Frankrijk volgden, vanwege bijkomende financiële en administratieve lasten voor de bedrijven. 

3. Nieuw akkoord bereikt in de Europese Raad

Op 15 maart 2024, hebben de lidstaten, na onderhandelingen, een overeenkomst bereikt over de herziene, maar afgezwakte versie van de CS3D. Voortaan moeten alleen bedrijven met meer dan 1.000 werknemers, in plaats van de eerdere 500, en een jaarlijkse omzet van meer dan 450 miljoen euro, in plaats van de voormalige 150 miljoen euro, aan de rapportagevereisten voldoen.

Deze wijzigingen hebben als gevolg dat binnen Europa, in de eerste fase slechts 5.500 bedrijven onderworpen worden aan de rapportageverplichting, in plaats van 50.000 bedrijven zoals eerder bepaald. Dit is een vermindering van wel 70% in vergelijking met de oorspronkelijke goedgekeurde tekst. In België komt dit neer op 200 bedrijven. 

4. Wat zijn de gevolgen voor ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van CS3D vallen?

Op het eerste zicht lijkt het alsof de gewijzigde regelgeving voornamelijk de grote ondernemingen treft, zonder directe gevolgen voor kleinere bedrijven. 

Opgelet echter, want deze opvatting is misleidend. 

Ondernemingen die onder de CS3D vallen, zijn verplicht transparant te rapporteren over hun toeleveringsketen. Bijgevolg, zullen zij zich wenden tot hun leveranciers die op hun beurt zullen moeten bewijzen dat hun activiteiten geen schadelijke effecten berokkenen op milieu en mens.

Het gevolg hiervan zal zijn dat bedrijven die onderworpen zijn aan de CS3D richtlijn, hun bestaande leveranciers zullen vragen te rapporteren over hun activiteiten en de impact op mens en milieu, en hen desgevallend zullen dwingen hun activiteiten aan te passen om aan de doelstellingen te voldoen. Leveranciers die niet aan deze verwachtingen (van de grote bedrijven)  kunnen voldoen, zullen naar alle verwachting vervangen worden door leveranciers die wel beantwoorden aan de vereisten van de grote bedrijven. Met andere woorden, bedrijven, groot of klein, die niet in staat zijn om te voldoen aan de vereisten opgelegd door de richtlijn, riskeren onvermijdelijk uit de boot te vallen, zelfs wanneer de richtlijn niet op hen van toepassing is.

5. Conclusie

Ondanks de herziene afgezwakte versie, is het cruciaal dat ook kleinere bedrijven proactieve stappen ondernemen om te voldoen aan de verplichtingen van de CS3D. 

Om kmo’s hierbij te ondersteunen heeft EFRAG de Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSRS) for SMEs uitgegeven. 

Wenst u hierover meer informatie te ontvangen of bijgestaan te worden door de specialisten van Andersen in Belgium? Aarzel dan niet ons te contacteren op +32 (0)2 747 40 07 of via info@be.Andersen.com.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner