Crowdfunding voortaan eenvoudiger

News

Kapitaal ophalen voor een crowdfundingproject tot 5 miljoen EUR, verloopt sinds 21 juli 2018 veel eenvoudiger omdat geen prospectus meer moet worden opgesteld en goedgekeurd door de FSMA. In de plaats van een prospectus moet er dan slechts een informatienota opgesteld worden.

In een vorig artikel, meldden we reeds dat crowdfunding een wettelijk kader had gekregen door de wet van 18 december 2016.

Deze wet voerde een prospectusvrijstelling in ter versoepeling van de regelgeving voor crowdfunding, mits aan de volgende voorwaarden werd voldaan:

 • Er kan voor maximum 5.000 EUR per belegger op de aanbieding worden ingegaan;
 • De totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt minder dan 300.000 EUR;
 • Alle documenten over de aanbieding vermelden de totale tegenwaarde ervan en de maximale inleg per belegger.

De wet van 11 juli 2018 betreffende de beleggingsinstrumenten (ook de prospectuswet genoemd) voert nu nog een verdergaande versoepeling in vanaf 21 juli 2018. 

1. De prospectusplicht wordt verder versoepeld

De nieuwe wet is onder meer van toepassing op effecten die worden aangeboden via crowdfunding.

Hierdoor gelden nu de volgende regels voor de crowdfundingplatforms :

 • Er is geen prospectus nodig voor aanbiedingen van effecten voor een totaal bedrag van 500.000 EUR of minder, op voorwaarde dat de belegger voor maximum 5.000 EUR kan intekenen; 
 • Voor aanbiedingen tussen 500.000 EUR en 5 miljoen EUR geldt een vrijstelling van prospectus. Er dient echter wel een "informatienota" te worden opgesteld. 
 • Voor aanbiedingen hoger dan 5 miljoen EUR moet wel nog een prospectus worden aangemaakt.

De drempel waarboven de prospectusplicht van toepassing is, wordt dus verhoogd van 300.000 EUR naar 5 miljoen EUR. Deze bedragen worden berekend over een periode van 12 maanden.

Dit heeft als gevolg dat personen die een crowdfundingactie opzetten minder administratieve formaliteiten moeten vervullen. Een prospectus moet immers zeer uitgebreide informatie verstrekken, moet voldoen aan strikte wettelijke bepalingen en moet goedgekeurd worden door de FSMA.

2. Een informatienota in de plaats van een prospectus

Een informatienota daarentegen is een beknopt document waarin essentiële informatie over het aanbod moet opgenomen worden. De wet bepaalt de minimuminhoud van deze informatienota.

Ze moet precontractuele informatie bieden, en de inhoud ervan moet accuraat, eerlijk, duidelijk en niet misleidend zijn.

De informatienota moet een korte omschrijving van de volgende elementen bevatten:

 1. een beschrijving van de belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten, die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding of de betrokken toelating tot de verhandeling;
 2. informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten, inclusief de jaarrekeningen van de uitgevende instelling over de laatste twee boekjaren; informatie over de aanvrager van de toelating tot de verhandeling;
 3. informatie over de voorwaarden en de redenen voor de aanbieding of de toelating tot de verhandeling van beleggingsinstrumenten;
 4. informatie over de kenmerken van de aangeboden of tot de verhandeling toe te laten beleggingsinstrumenten (hun bedrag en aard).

Bovenaan de informatienota moet, op een prominente plaats, de volgende vermelding opgenomen worden: "Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd of goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten."

De informatienota moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. opgesteld worden in de vorm van één enkel document en in een begrijpelijke taal;
 2. in beknopte vorm, maximaal 15 A4-bladzijden;
 3. en vlot leesbaar, dankzij de voorstelling, vormgeving en het gebruik van leesbare tekens.

3. Besluit

Voor organisatoren van crowdfundingacties wordt het leven veel eenvoudiger nu ze onder het bedrag van 5 miljoen EUR geen prospectus meer moeten samenstellen, maar enkel verplicht zijn om een informatienota op te stellen.

Met de gelijkstelling van de drempels betreffende de prospectusplicht over heel de Europese Unie, wordt het voor crowdfundingplatforms gemakkelijker om over de grenzen heen te opereren. Zij moeten zich wel telkens aan de lokale wetgeving houden.

Het spreekt voor zich dat wij u graag bijstaan bij het organiseren van crowdfunding.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner