Coronavirus erkend als overmacht voor tijdelijke werkloosheid

News

Het ziet er naar uit dat het Coronavirus de wereld meer en meer in haar ban houdt en dat ook onze economie er niet aan kan ontsnappen. Vooral voor de bedrijven die een economische band hebben met de getroffen gebieden in China zijn de gevolgen voelbaar. De RVA erkent daarom het Coronavirus als overmacht voor de toekenning van de tijdelijke werkloosheid. Deze maatregel geldt tot maart 2020.

Om de economische slachtoffers – zowel bedrijven als fysieke personen – van het Coronavirus tegemoet te komen, erkent de RVA het als overmacht voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid.

We verwijzen in dit kader ook naar een persbericht van 6 februari 2020 van de Minister van Werkgelegenheid, Nathalie Muylle, daaromtrent.

Deze tegemoetkoming is verbonden aan bepaalde voorwaarden (de zogenaamde preliminaire voorwaarden) en is tijdelijk van aard.

1. Wie kan beroep doen op het overmachtsprincipe?

De werknemers die beantwoorden aan de volgende voorwaarden, kunnen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht:

  • werknemers die omwille van persoonlijke redenen (bv. vakantie in China of andere niet werk-gerelateerde redenen) in China verblijven en niet naar België kunnen (of mogen) terugkeren wegens maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen in het kader van het virus (zoals vliegverbod e.d.);
  • werknemers die naar België worden gerepatrieerd en bij aankomst in België in quarantaine worden geplaatst,

2. Welke formaliteiten moet de werkgever in dit kader vervullen?

De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van zijn exploitatiezetel. Als reden van overmacht moet hij melden dat het om het Coronavirus gaat.

Daarnaast moet hij ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, namelijk het Coronavirus.

3. Welke mogelijkheden zijn er nog voorhanden voor getroffen bedrijven?

Belgische ondernemingen die zelf economisch getroffen zijn door het Coronavirus in China, kunnen voor hun werknemers beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de onderneming afhankelijk is van leveranciers of producten uit de getroffen gebieden of die geconfronteerd worden met een aanzienlijke daling van hun cliënteel (bv. Chinese voedingszaken, restaurants, luchtvaartmaatschappijen.

Ondernemingen die (nog) niet voldoen aan de preliminaire voorwaarden, kunnen een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Deze maatregel geldt tot 31 maart 2020.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner