Brexit

Juridische gevolgen voor uw bedrijf

News Op donderdag 23 juni 2016 hebben de Britten er in een historisch referendum voor gekozen om uit de Europese Unie te stappen; 51,9 % sprak zich uit voor de Brexit en 48,1 % was er tegen.

Na deze beslissing kan het Verenigd Koninkrijk – eerst moet het Parlement het referendum bekrachtigen - het artikel 50 van het Europees Verdrag (VEU) inroepen en de onderhandelingen over de terugtrekking uit de Europese Unie aanvatten. Deze onderhandelingen moeten dan ten laatste 2 jaar later leiden tot een effectieve scheiding. Deze termijn kan weliswaar verlengd worden.

Op dit ogenblik en gedurende de twee jaar volgend op het moment waarop het Verenigd Koninkrijk het artikel 50 van het VEU inroept en de onderhandelingen zal aanvatten, zal er in principe niet veel veranderen.

Groot-Brittannië blijft tot zolang een volwaardige Lidstaat van de Europese Unie en alle Europese regelgeving blijft volwaardig van toepassing op alle burgers en bedrijven van het Verenigd Koninkrijk. Het vrije verkeer van goederen en diensten tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië blijft dan ook behouden tot de effectieve exit; Europese burgers en bedrijven zullen de vrije toegang behouden tot Groot-Brittannië en omgekeerd.

Op korte termijn wordt dus vanuit juridisch standpunt niet veel verandering verwacht, maar anderzijds luidt dit toch een tijdperk van onzekerheid in omdat men nu onmogelijk kan weten welke de uitkomst zal zijn van de exit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. In zulke omstandigheden zullen burgers en bedrijven waarschijnlijk geneigd zijn het zekere voor het onzekere te nemen en een afwachtende houding aannemen of rekening houden met het "worst case scenario".

U kan beroep doen op ons team indien u advies wenst over alle juridische gevolgen die de Brexit kan hebben voor u en uw bedrijf.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner