Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 30 april 2021

Pieter De Vos Pieter De Vos
Leo Peeters Leo Peeters
News

Ten laatste op 30 april 2021 moet elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van zijn gegevens in het UBO-register doen. Deze keer moet daar ook nog bijkomende informatie bij verstrekt worden.

De verplichting om meer uitgebreide informatie te verstrekken in het kader van het UBO-register trad in werking op 11 oktober 2020 maar het FOD Financiën aanvaardt dat deze informatie verstrekt wordt tegen uiterlijk 30 april 2021.

Over welke informatie gaat het?

1. Ondersteunende documenten

Voortaan moeten alle documenten die de adequaatheid, accuraatheid en actualiteit van de gegevens ondersteunen en aantonen, in het UBO-register opgenomen worden.

Het gaat hier onder meer om een kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap, het aandeelhoudersregister, een aandeelhoudersovereenkomst, de overeenkomsten tot overdracht van aandelen, enz. 

Dit betekent ook dat deze documenten telkens moeten toegevoegd worden wanneer in het register aanpassingen worden aangebracht, dit om deze wijzigingen te bevestigen.

Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten.

Zij moeten worden opgeladen bij de eerste registratie of bij de jaarlijkse bevestiging van het UBO-register die ten laatste op 30 april 2021 moet gebeuren.

2. Deelnemingspercentages van de onrechtstreekse UBO

Voortaan moeten ook alle deelnemingspercentages van aandelen of stemrechten die de onrechtstreekse UBO aanhoudt of controleert in de informatieplichtige en in elke intermediaire entiteit worden geregistreerd.

Met een onrechtstreekse UBO wordt bedoeld de natuurlijke persoon die eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige via één of meerdere intermediaire juridische entiteiten.

Wenst u hier meer informatie over of bijgestaan worden bij de registratie of bevestiging van het UBO-register, aarzel dan niet contact te nemen met onze specialisten via info@seeds.law.

Lees ook

Het UBO-register, een waar feuilleton

27.10.2020
Handels- en Economisch Recht

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Pieter De Vos

Pieter De Vos

Associate