Belangrijke overwinning voor het Grondwettelijk Hof

Case Op 3 februari 2016 heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijk arrest geveld in de zaak van Delphine Boël tegen Jacques Boël en Koning Albert II.
Het Grondwettelijk Hof heeft Delphine Boël, vertegenwoordigd door Alain De Jonge, vennoot van Peeters Advocaten, over de ganse lijn gelijk gegeven.  

Het Hof oordeelde dat bezit van staat, namelijk het bestaan van familiebanden ten opzichte van de wettelijke vader, en de beperkte verjaringstermijn zoals ingeschreven in de wet, geen obstakels kunnen vormen voor het instellen van een vordering tot ontkenning van vaderschap.  

Het arrest werd gepubliceerd op de website van het Grondwettelijk Hof en vindt u hier.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner