Aanvraagformulier voor schenking en vererving van familiale ondernemingen

News In het Vlaamse Gewest kan men enkel genieten van een vrijstelling van schenkingsrechten bij schenking of vererving van een familiale onderneming of vennootschap als men in het bezit is van een attest van de Vlaamse Belastingdienst.

Op 14 maart 2012 verscheen een Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor de aanvraag en de verstrekking van een attest dat vereist is ingeval van de schenking of vererving van een familiale onderneming in het Vlaamse Gewest.

Elke persoon, die in Vlaanderen wil genieten van de vrijstelling van schenkingsrechten of van het verminderd tarief van successierechten bij schenking of vererving van een familiale onderneming of familiale vennootschap, moet hiervoor een aanvraag indienen bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).

Vlabel reikt dan een attest uit dat de begiftigde of erfgenaam bij de authentieke schenkingsakte of aangifte van nalatenschap moet voegen.

Dit attest is noodzakelijk om aan de fiscus te bewijzen dat men aan de voorwaarden voor de vrijstelling of het verlaagd tarief voldoet.

Bron:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot uitvoering van de artikelen 140quinquies en 140sexies van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en de artikelen 60/4 en 60/5 van het Wetboek der Successierechten (B.S. 14 maart 2012, 15.617).
  • Artikel 140bis e.v. Vl.W.Reg. en 60/1 e.v. Vl.W.Succ. ingevoerd door artikel 73 t.e.m. artikel 84 van het decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner