Vennootschapsrecht en M&A

1. Vennootschapsrecht :

Ondernemingen en hun bestuurders en aandeelhouders hebben in de dagelijkse werking van hun vennootschap te maken met een hele waaier aan vennootschapsrechtelijke vragen. 
Voor gespecialiseerde strategische en commerciële bijstand in dat kader doen onze klanten een beroep op onze afdeling vennootschapsrecht. 
Wat houdt dit in? 

 • De oprichting van vennootschappen
 • Het beheer van de dagelijkse operationele kwesties van een onderneming
 • De voorbereiding en het houden van aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vennootschappen
 • Legal audit
 • Behoorlijk bestuur (corporate governance): adviseren van senior management en raden van bestuur over goed bestuur en aansprakelijkheidsbeheer, corporate governance-beleid, governancekaders, openbaarmaking, interne controle en de relatie met aandeelhouders en andere belanghebbenden
 • Onderhandelen, opstellen en implementeren van maatschaps- en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Wijzigen van de vennootschapsvorm en andere vormen van vennootschapsherstructurering
 • Opstellen van fondsdocumentatie voor beleggers en fondssponsors
 • Assisteren bij aandeelhoudersgeschillen
 • Problemen met witteboordencriminaliteit


Wij bieden u ruimte om te ondernemen

2. Fusies & Overnames (M&A)

Seeds of Law begeleidt ondernemers en bedrijven, financiers en investeerders bij alle vormen van overname, verkoop en herstructurering.

Ook voor complexe grensoverschrijdende transacties worden we ingeschakeld; in dat kader doen we beroep op ons uitgebreide internationale netwerk van ervaren advocaten. 

Wat houdt dit in?

 • Venture Capital en Private Equity
 • Bedrijfsovernames (aandelen- en vermogenstransacties), fusies, joint ventures, buy-outs:
 • Het structureren van particuliere M&A-transacties
 • "Pre-contract"-overeenkomsten
 • Due Diligence en risicobeoordeling bij overnames
 • Verkoop- en aankoopovereenkomsten
 • Private-equitytransacties
 • Gerechtelijke procedures na een overname

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Stefan Lossy

Stefan Lossy

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Roeland Moeyersons

Roeland Moeyersons

Partner
Steve Griess

Steve Griess

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Counsel
Joost Van Genechten

Joost Van Genechten

Senior Associate
Sara Ataei

Sara Ataei

Associate
Juliette Polus

Juliette Polus

Associate
Kjara Walravens

Kjara Walravens

Associate