Ruimtelijke Ordening en Milieu

Industriële en commerciële bedrijven, overheidsbedrijven en particulieren hebben voortdurend te maken met kwesties rond ruimtelijke ordening en milieu (omgevingsrecht) en dit in de drie gewest van ons land.

Zij schakelen ons in met betrekking tot:

 • Vergunningen:
  • Aanvragen: opstellen van een dossier voor de aanvraag van een:
   • stedenbouwkundige vergunning,
   • milieuvergunning voor een geclassificeerde entiteit;
   • verkavelingsvergunning,
   • vergunning voor handelsvestiging, ... 
  • Bijstand wanneer hun vergunning wordt aangevochten door het bestuur of voor administratieve of gerechtelijke rechtscolleges;
  • Bezwaren over vergunningsaanvragen in het kader van een openbaar onderzoek;
  • Het aanvechten van vergunningen voor het bestuur of voor administratieve of gerechtelijke rechtscolleges;
 • Aan- en verkoop van een terrein of gebouw: due diligence inzake ruimtelijke ordening en milieu in de voorbereiding van een verkoop- of aankoopcontract;
 • Onteigening: bijstand bij het onderhandelen en procederen met en tegen de overheid;
 • Fusie of overname van een onderneming: Milieuvraagstukken in verband met fusie- en overnametransacties;
 • Projectontwikkeling: Bijstand bij het ontwikkelen van onroerende projecten, verkavelingen, bouwprojecten en infrastructuur;
 • Publiek-private samenwerkingen (PPS);
 • Zonevreemde woningen en andere gebouwen;
 • Onroerend erfgoed;
 • Wegenissen;
 • Gevaarlijke materialen en industrieel afval;
 • Bijstand en vertegenwoordiging bij de bevoegde administratieve, burgerlijke en strafrechtelijke autoriteiten en burgerlijke rechtbanken en strafrechtbanken;
 • ...

Reken op ondersteuning uit een goed milieu

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Jan Ghysels

Jan Ghysels

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Louis de Meulemeester

Louis de Meulemeester

Associate
Hildegard Pettens

Hildegard Pettens

Consultant in Environmental Law