Kunstrecht

Ons team kunstrecht heeft een passie voor kunst en adviseert en procedeert over zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met kunst, alsook over allerlei zaken die te maken hebben met nationale en internationale kunsthandel, kunstveilingen en kunstverzamelingen.

Gegroeid uit passie, stevig verankerd door ervaring

Seeds of Law is steunend lid van het "Art Law Foundation" of "Fondation pour le Droit de l'Art", dat als doel heeft om op internationaal niveau het onderzoek te bevorderen en te coördineren met betrekking tot de meest actuele thema's in het kunst- en cultureel erfgoedrecht.

Wat houdt dit in?

  • authenticiteit en herkomst
  • toeschrijving
  • consignatie, terbeschikkingstelling en verhuur van kunstwerken
  • verkoop en veiling van kunstwerken
  • restitutie van geroofde kunstwerken
  • musea en kunstverzamelingen
  • terbeschikkingstelling van kunstwerken
  • financiering van kunstwerken
  • aspecten van intellectuele eigendom in verband met kunst

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner