Intellectueel Eigendomsrecht - Privacy

Intellectueel Eigendomsrecht (IP)

De bescherming van uw innovatieve ideeën wordt behartigd door ons team intellectuele eigendom (IE).

Intellectuele-eigendomsrechten maken immers deel uit van uw waardevolste activa en uw ideeën zorgen voor duurzaamheid en groei in uw bedrijf. 

Spitsvondig advies is ons handelsmerk


U kan op ons beroep doen voor :

 • Het beheer van en de strategie met betrekking tot IE-portefeuilles
 • De registratie van handelsmerken en handelsnamen
 • Bescherming tegen overtredingen en piraterij van handelsmerken, octrooien, logo's, domeinnamen, knowhow, software, ontwerpen, modellen en andere intellectuele-eigendomsrechten
 • Bescherming tegen schending van het auteursrecht
 • Bescherming en handhaving van bedrijfsgeheimen
 • Begeleiding bij transacties met betrekking tot intellectuele eigendom:
  • Opstellen en onderhandelen over contracten, licenties en concessies (handelsmerken, octrooien, onderzoek en ontwikkeling, enz.)
  • Opstellen van gespecialiseerde contracten (voor uitvinders, makers, modellen, animators, fotografen, architecten, enz.)
  • Regelgeving met betrekking tot de uitvinding door werknemers
  • Complexe IT, M & A en IE-financiering
 • De analyse en vermindering van IE-gerelateerde juridische risico's
 • Allerhande geschillen inzake inbreuk en schending van intellectuele eigendomsrechten


Gegevensbescherming (Privacy)

De algemene EU-verordening gegevensbescherming (GDPR) is op 24 mei 2016 in werking getreden.  
Alle bedrijven de gegevensbeschermingswetgeving nakomen.  

Wij kunnen u daarin adviseren en ook optreden als DPA (Data Protection Officer).

"In alle vertrouwen"

Enkele voorbeelden van de taken waarbij wij u kunnen helpen :

 • U en/of uw personeel grondig informeren over de nieuwe GDPR en de essentiële veranderingen die deze met zich meebrengt
 • Gegevensstromen in kaart brengen
 • Opstellen of wijzigen van bestaande (interne) privacybeleidsverklaringen en (externe) mededelingen
 • Advies over de (her)onderhandelingen over bestaande contracten met dienstverleners (processors of subprocessors)
 • Preventief advies over de juiste procedures die moeten worden gevolgd om inbreuken in verband met gegevens te voorkomen, en indien nodig advies en bijstand verlenen bij het rapporteren van deze inbreuken
 • Adviseren over de rechten van individuen, en hoe u deze rechten in uw bedrijf kan verzekeren en vrijwaren (toegang, rechtzetting, verwijdering)
 • Identificatie van de grondslagen voor de verzameling van gegevens (bijvoorbeeld toestemming of wettelijk belang, enz.), en, indien nodig, wijzigingen aanbevelen
 • Advies en begeleiding in gevallen waarin juridische bijstand vereist is, zoals in geval van inbreuk op gegevensbeschermingsregels (eiser of verweerder)
 • Advies betreffende de grensoverschrijdende verzameling en overdracht van gegevens
 • enz. ...

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Jens Van Lathem

Jens Van Lathem

IP consultant