Duurzaamheid

Duurzaamheid is een aspect dat meer en meer aan belang wint in de bedrijfsstrategie van ondernemingen. 

Globaal genomen hebben we te maken we een evolutie naar meer duurzaamheid die niet meer om te keren is. Alle ondernemingen, ook de niet beursgenoteerde, hebben er op de lange termijn belang bij de ESG op te nemen in hun bedrijfsstrategie zelfs als ze daar puur reglementair niet steeds toe verplicht zijn.

ESG staat voor Environmental, Social en Governance en verwijst naar de drie factoren die gebruikt worden om de duurzame, milieu- en maatschappelijke effecten van financiële beleggingen te meten.

Onze cel "Duurzaamheid" informeert en assisteert ondernemingen binnen de volgende thema's:

1. Duurzaamheid in het kader van "Due Diligence" en M&A

Boekhoudkundige gegevens alleen zijn niet meer voldoende om de exacte waarde van een bedrijf te meten en haar financiële reikwijdte te evalueren.

Onze duurzaamheidscel ondersteunt u bij het zoeken naar opportuniteiten en om risico's te vermijden bij fusies en overnames.

Met onze duurzaamheidscel weet u beter wat u aankoopt, en krijgt u een gegarandeerde "buy in".

"Spaar tijd en middelen - Vermijd risico's bij fusies en overnames"

Duurzaam zijn betekent winstgevend zijn. Dat wordt geïllustreerd door de volgende elementen:

1. C-suite leiders en investeringsprofessionals gaven tijdens een onderzoek van McKinsey in juli 2019 aan "bereid te zijn om gemiddeld 10 procent meer te betalen bij de overname van een bedrijf met een positieve dan een negatieve ESG-ratio"; 
2. Milieu-, sociale en corporate governance-kwesties (ESG) zijn van invloed op fusies en overnames, van het aansturen van de deal tot de waardering van het doelwit bedrijf.

2. Greenwashing voorkomen en oplossen

Ondernemingen opereren niet meer alleen individueel en dit in het licht van een steeds veranderende reglementering (Taxonomie, nieuwe regelgeving, ...).

Onze duurzaamheidscel ijvert ervoor uw reputatie te beschermen door een dubbele controle van uw Public Relations strategie en de bescherming van uw Social License to Operate (SLO).

"Your stakeholders are watching you ..."

Welke zijn de zes belangrijke Greenwashing-fouten die ondernemingen volgens Greenbiz moeten vermijden?

  1. De fout van de verborgen vervuiler: bijvoorbeeld vermelden dat het papier gerecycleerd is zonder de oorspronkelijke milieukosten voor de vervaardiging van het product bekend te maken;
  2. De fout geen gemakkelijk en toegankelijk bewijs te leveren dat een product groen is;
  3. De fout vaag te blijven: beweringen die zo slecht gedefinieerd of zo ruim zijn dat er veel kans bestaat dat de beoogde consument de werkelijke betekenis ervan verkeerd zal begrijpen (bv. vrij van chemicaliën, 100% natuurlijk, ...);
  4. De fout niet relevant te zijn: beweringen uiten die correct zijn, maar niet belangrijk voor de consument (bv. CFK-vrij (gefluoreerd gas dat sinds het eind van de jaren tachtig verboden is voor de ozonlaag));
  5. De fout te wijzen op het minste van twee kwaden: milieugerichte beweringen die waar kunnen zijn, maar de consument kunnen afleiden van belangrijkere milieueffecten van de categorie in haar geheel (bv. biologische tabak, groene insecticiden, ...)
  6. De fout foutieve beweringen te doen: beweringen die eenvoudigweg niet correct zijn, doorgaans door misbruik te maken van of een verkeerde voorstelling te geven van een certificering door een onafhankelijke instantie terwijl een dergelijke certificering niet heeft plaatsgevonden.

3. De toegang tot financiering bevorderen

"Inzicht krijgen in de komende verschuivingen voor uw bedrijf is cruciaal ..."

Het is belangrijk klaar te zijn voor de duurzaamheidsfinanciering en uw toegang tot de financiële en kredietmarkten te verzekeren;

Onze duurzaamheidscel volgt de nieuwe taxonomie & verandering in de regelgeving (European Union Green Deal, Loi Pacte, ...) van nabij op.

4. Negatieve gevolgen voorkomen van geblokkeerde activa

Klimaatverandering en de gevolgen ervan leiden tot een nieuw juridisch kader.

Investeringen die vandaag worden gedaan verliezen mogelijk daardoor morgen hun waarde.

"Investeringen vergen voortaan een totaal andere aanpak ..."

Onze duurzaamheidscel biedt u een analyse van uw bedrijf met een blik van buitenaf, om u bij te staan in uw investeringsbeslissingen, rekening houdend met:

  • Milieu-uitdagingen (d.w.z. inzake de aantasting van natuurlijk kapitaal);
  • Nieuwe overheidsvoorschriften (koolstofbeprijzing, luchtverontreiniging);
  • Dalende kosten van schone technologieën (zonne- en windenergie, elektrische auto's);
  • Verandering van sociale normen (d.w.z. campagne voor het afstoten van fossiele brandstoffen, consumentengedrag).

5. De duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties zijn het internationale kader geworden voor ethische en toekomstgerichte strategieën.

Onze duurzaamheidscel toont aan hoe uw strategie verbonden is met de grootste uitdaging voor de mensheid tot 2030, en hoe dringend het is dat u onmiddellijk actie onderneemt om de klimaatimpact van uw onderneming te beperken.

"Integreer de universele iconen van duurzaamheid ..."

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner