Business Pack Invoices

Uw achterstallige facturen eenvoudig geïnd

Heeft u veel facturen te innen en maakt u zich daar zorgen over?

Doe dan beroep op het Business Pack Invoices van Seeds of Law.

Met het Business Pack Invoices van Seeds of Law geen zorgen meer over wanbetalers 

Schrijft u als ondernemer jaarlijks veel facturen uit? Dan bezorgt dat u ongetwijfeld kopzorgen wanneer deze niet of niet tijdig worden betaald. 

U zou uw wanbetalers moeten aanmanen maar dit is tijdrovend administratief werk en leidt uw aandacht af van uw hoofdactiviteit. Vaak ontbreekt u hiervoor ook de tijd en de middelen.

Toch weet u dat u uw cashflow enkel kan vrijwaren door uw facturen nauwgezet te innen.

Met het Seeds of Law Business Pack Invoices neemt ons gespecialiseerd team het volledige inningsproces van u over.

Tijdrovende, maar niet-productieve taken, zoals aanmaningen sturen, opvolgen en onderhandelen, procedures voeren, een deurwaarder aanstellen, worden door ons uitgevoerd. Zo krijgt u de tijd om 100% te doen waar u goed in bent, namelijk uw core-business.

1.
De snelste en makkelijkste weg om uw facturen om te zetten in cash
2.
Terwijl u zich focust op uw hoofdactiviteit, innen wij uw facturen
3.
Als Seeds of Law uw facturen niet kan innen, kan niemand het

Uw cashflow optimaliseren met het Seeds of Law Business Pack Invoices, eenvoudig en transparant

U schakelt ons in op abonnementsbasis. Meteen nemen wij de inning van uw onbetaalde facturen van u over. 

Telkens u geconfronteerd wordt met een onbetaalde factuur, contacteert u ons via ons specifiek elektronisch inningsdocument. Daarmee bezorgt u ons snel en accuraat alle nodige informatie.

Vervolgens manen wij uw debiteurs onmiddellijk aan. En indien noodzakelijk leiden we een procedure in.

Ons team van specialisten werkt op basis van vaste, daadkrachtige procedures met een vast tijdsbestek. Op deze manier kan u uw dossier steeds opvolgen in het inningsproces.

Aanmaningen versturen, administratieve rompslomp en cashflowproblemen behoren dan definitief tot het verleden! 

Seeds of Law beschikt immers over een multidisciplinair team dat reeds vele jaren ervaring heeft met het innen van facturen. 

Business Pack Invoices

Vraag hier uw offerte op maat aan.

icon file with textVraag een offerte aan