IP-IT & Media - Privacy 

Intellectueel Eigendomsrecht (IP)

De bescherming van uw innovatieve ideeën wordt behartigd door ons team intellectuele eigendom (IE).

Intellectuele-eigendomsrechten maken immers deel uit van uw waardevolste activa en uw ideeën zorgen voor duurzaamheid en groei in uw bedrijf. 

Spitsvondig advies is ons handelsmerk

 

 

 

 

Information Technology (IT) & Media

Ons IT-team behandelt het volledige spectrum van de wetgeving betreffende computers, IT, internet,  e-commerce, telecommunicatie en alle zaken die verband houden met de bescherming van informatiesystemen. 

Aangezien de wetgeving zich mee ontwikkelt met de snelle vooruitgang van de informatietechnologie en het internetgebruik, worden de juridische problemen omtrent deze technologieën steeds complexer en neemt de behoefte aan deskundig juridisch advies alsmaar toe. 

Wij beschikken over deze deskundigheid en staan cliënten bij in de entertainment- en mediasector.

 

Mee met de nieuwste technologische evoluties

 

 

Gegevensbescherming (Privacy)

De algemene EU-verordening gegevensbescherming (GDPR) is op 24 mei 2016 in werking getreden.  
Alle bedrijven hebben  tot 25 mei 2018 de tijd om hun organisatie aan de nieuwe gegevensbeschermingsregels aan te passen.  
De Belgische Privacycommissie heeft een 13-stappenplan uitgewerkt om bedrijven te helpen daaraan te voldoen. 

Een overzicht van deze stappen vindt u door hier te klikken.  
Deze stappen informeren u en helpen u specifiek bij de voorbereiding op de vereiste toepassing van de nieuwe regels.

 

Deze stappen helpen u:

 • de gegevensstroom en het gebruik van gegevens in uw bedrijf in kaart te brengen;
 • de wettelijke vereisten te begrijpen;
 • de uitvoering van deze regels te plannen.

Het spreekt voor zich dat u voor elke stap op ons beroep kan doen.

 

"In alle vertrouwen"

 

 

 

U kan op ons beroep doen voor : 

 • Het beheer van en de strategie met betrekking tot IE-portefeuilles
 • De registratie van handelsmerken en handelsnamen
 • Bescherming tegen overtredingen en piraterij van handelsmerken, octrooien, logo's, domeinnamen, knowhow, software, ontwerpen, modellen en andere intellectuele-eigendomsrechten
 • Bescherming tegen schending van het auteursrecht
 • Bescherming en handhaving van bedrijfsgeheimen
 • Begeleiding bij transacties met betrekking tot intellectuele eigendom:
  • Opstellen en onderhandelen over contracten, licenties en concessies (handelsmerken, octrooien, onderzoek en ontwikkeling, enz.)
  • Opstellen van gespecialiseerde contracten (voor uitvinders, makers, modellen, animators, fotografen, architecten, enz.)
  • Regelgeving met betrekking tot de uitvinding door werknemers
  • Complexe IT, M & A en IE-financiering
 • De analyse en vermindering van IE-gerelateerde juridische risico's
 • Allerhande geschillen inzake inbreuk en schending van intellectuele eigendomsrechten

 

 

 

 

 

 

Wat houdt dit in?

 • systeem- en softwareontwikkeling
 • gaming
 • portaalsite-business
 • televisie-uitzendingen
 • contentdownload/streamingdiensten, zoals e-boeken, films en muziek
 • sociale netwerkdienstverlening
 • cloudcomputingservices
 • internetvoorzieningsdiensten (internet provider services)

 

 

Enkele voorbeelden van de taken waarbij wij u kunnen helpen :

 • U en/of uw personeel grondig informeren over de nieuwe GDPR en de essentiële veranderingen die deze met zich meebrengt
 • Gegevensstromen in kaart brengen
 • Opstellen of wijzigen van bestaande (interne) privacybeleidsverklaringen en (externe) mededelingen
 • Advies over de (her)onderhandelingen over bestaande contracten met dienstverleners (processors of subprocessors)
 • Preventief advies over de juiste procedures die moeten worden gevolgd om inbreuken in verband met gegevens te voorkomen, en indien nodig advies en bijstand verlenen bij het rapporteren van deze inbreuken
 • Adviseren over de rechten van individuen, en hoe u deze rechten in uw bedrijf kan verzekeren en vrijwaren (toegang, rechtzetting, verwijdering)
 • Identificatie van de grondslagen voor de verzameling van gegevens (bijvoorbeeld toestemming of wettelijk belang, enz.), en, indien nodig, wijzigingen aanbevelen
 • Advies en begeleiding in gevallen waarin juridische bijstand vereist is, zoals in geval van inbreuk op gegevensbeschermingsregels (eiser of verweerder)
 • Advies betreffende de grensoverschrijdende verzameling en overdracht van gegevens
 • enz. ...