Handels- en Economisch Recht 

Ons team beschikt over een uitgebreide expertise in alle aspecten van het handels- en economisch recht.
"Juridische zekerheid in een vrije markt"

 

Wat houdt dit in?

 • Het opstellen, herzien en onderhandelen over handelsovereenkomsten: 
        o Verkoop- en aankoopcontracten
        o Distributie-, agentschaps- en franchiseovereenkomsten
        o Leasingovereenkomsten 
        o Diensten- en productieovereenkomsten 
        o Algemene voorwaarden
 • Eerlijke marktpraktijken
 • Mededingingsrecht
 • Beslechting van handelsgeschillen voor rechtbanken, administratieve instanties en arbitrage