Administratief Recht en Milieurecht 

1. Aanbestedingsrecht

Onze cliënten winnen ons advies in met betrekking tot hun overheidsopdrachten.

Zo stellen we onder meer aanbestedingsdocumenten op, voeren we aanbestedingsprocedures uit en helpen we aanbestedende partijen bij het uitbrengen van een bod.

Ingeval de nood zich aandient om een procedure in te leiden tegen een administratieve beslissing, maken we een evaluatie van de mogelijkheden in dat kader.

Reken op ondersteuning uit een goed milieu

2. Grote constructies en infrastructuurwerken

Bij de aanbouw en het beheer van grote constructies en infrastructuurwerken, zoals winkelcentra, ziekenhuizen, hotels en openbare en private wegen, komt heel wat te kijken.

Onze cliënten kunnen bij ons terecht om hen daarin bij te staan.

 

3. Milieurecht

Industriële en commerciële bedrijven hebben ook voortdurend te maken met milieukwesties.

Zij schakelen ons in met betrekking tot:

  • Het opstellen van dossiers voor het verkrijgen van milieuvergunningen voor geclassificeerde entiteiten
  • Publiek-private samenwerkingen (PPS)
  • Gevaarlijke materialen en industrieel afval
  • Milieuvraagstukken in verband met fusie- en overnametransacties
  • Bijstand en vertegenwoordiging bij de bevoegde administratieve, burgerlijke en strafrechtelijke autoriteiten en burgerlijke rechtbanken en strafrechtbanken
  • ...