Jo Rams

Jo Rams

Partner

Jo Rams

Partner

Public and Administrative Law

Jo Rams specialises in constitutional and administrative law.

He advises and assists companies and individuals in their legal relations with the government and represents their interests in proceedings before the Constitutional Court, the Council of State and various administrative authorities.

Jo holds the required certificate to assist clients in criminal cases before the Court of Cassation.

  • Master in laws, Katholieke Universiteit Leuven (Kuleuven), cum laude
  • Dutch
  • French
  • English
  • German
  • Onbestuurbaarheid en politieke verantwoordelijkheid, Ghybo Masterclass Recht, 28 mei 2015

Books and contributions

  • Analyse van de wet van 15 mei 2007: verbetering van de akten van de burgerlijke stand, De Burg.St. 2009, nr. 3, 73-99
  • Jaarboek Elementaire Rechtspraak 2013, VZW ER, 2014, Brewaeys, E., Byttebier, K., Demedts, M., Van Volsem, F., Forrier, A., Allaerts, V., Ghysels, J., Rams, J., De Wolf, J., Wera, T., Verwilghen, C., Lievens, S., Van De Moortel, M.
  • De afbakening van de gewestplanbestemming op het terrein, in Goossens, B., Loix, Y. en Sebreghts, F., Tussen algemeen belang en toegewijde zorg, Antwerpen, Intersentia, 2014, 105-134 (met J. Ghysels)